Posted by on 3 września 2019

W tej populacji trudnych do wyleczenia biorców przeszczepów z zakażeniem HCV nie doszło do zgonów ani epizodów odrzucenia przeszczepu. Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych i przerwania badań z powodu zdarzeń niepożądanych zaobserwowanych w tym małym badaniu była niższa niż wartości obserwowane w przypadku leczenia opartego na interferonie, które stanowiło poprzedni standard opieki.36 Tylko jeden pacjent zaprzestał leczenia do zdarzeń niepożądanych, a pacjent ten utrzymywał odpowiedź wirusologiczną. W tej populacji z obniżoną odpornością nie zidentyfikowano nowych sygnałów bezpieczeństwa, a zdarzenia związane z upośledzeniem czynności nerek i zaburzeniami laboratoryjnymi stopnia 3. były podobne do obserwowanych w większych próbach tego schematu obejmujących pacjentów, którzy nie przechodzą transplantacji.27-31,34. Badanie nie było wystarczająco duże, aby dokładnie oszacować częstość zdarzeń niepożądanych lub porównać z częstością zdarzeń niepożądanych w badaniach wcześniejszych. Żaden pacjent nie potrzebował transfuzji krwi; pięciu pacjentów (15%) potrzebowało erytropoetyny, z których wszyscy początkowo otrzymywali rybawirynę w całkowitej dziennej dawce 1000 lub 1200 mg. Tych pięciu pacjentów było jednym z pierwszych uczestników badania, którzy otrzymywali badane leki, a obserwacja ta została przekazana badaczom z sugestią użycia niższej początkowej dawki rybawiryny. Biorąc pod uwagę zaobserwowany wysoki odsetek odpowiedzi, niezależnie od początkowej dawki rybawiryny, początkowa dawka wynosząca od 600 do 800 mg może zapewnić wystarczającą korzyść terapeutyczną i zminimalizować ryzyko ciężkiej niedokrwistości. To badanie ma ograniczenia. Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli mieli zaawansowanego zwłóknienia (punktacja Metavir> F2) lub otrzymali leczenie oparte na interferonie po transplantacji; w związku z tym w badaniu wybrano pacjentów z przypadkami zakażenia HCV, które w przeszłości były łatwiejsze do leczenia niż u pacjentów z zaawansowanym włóknieniem. Ponadto pacjenci przeszli transplantację co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem badania, dlatego badanie wykluczało osoby z wczesnymi, agresywnymi postaciami nawracającej infekcji HCV (np. Żółtaczką zastoinową), które mogą komplikować leczenie. Kolejnym ograniczeniem badania było to, że nie oceniano środków immunosupresyjnych innych niż takrolimus i cyklosporyna; ocenialiśmy tylko tych dwóch agentów, ponieważ wcześniejsze badania interakcji między lekami ograniczały się do tych dwóch czynników.
W świetle ogólnoświatowego niedoboru narządów, bezpieczny i skuteczny schemat antywirusowy jest potrzebny w leczeniu zakażonych HCV biorców przeszczepów wątroby, którzy mają niższy wskaźnik przeżywalności niż inni biorcy przeszczepu wątroby. Leczenie nawracającego zakażenia HCV po transplantacji wątroby jest związane z poprawą wyników u pacjentów, którzy mają utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną, 13-15, w tym poprawę przeżywalności przeszczepu i pacjenta, zmiany, które mogą potencjalnie zmniejszyć zapotrzebowanie na retransplantację.8 Stwierdziliśmy, że wielonarodowy schemat leczenia ombastrawiru-ABT-450 / r i dasabuwiru z rybawiryną spowodowały 97% odsetek odpowiedzi wśród pacjentów z niedoborem odporności po przeszczepieniu wątroby z nawracającym zakażeniem HCV genotypem 1. Ten całkowicie doustny, wolny od interferonu schemat był skuteczny w zwalczaniu infekcji HCV w populacji pacjentów, którzy są w grupie wysokiego ryzyka ciężkiej choroby i śmierci i dla których opcje leczenia są obecnie ograniczone.
[podobne: klacid dawkowanie, jesika piętak, doppelherz na uspokojenie ]

 1. Murmur
  19 stycznia 2019

  Świetny artykuł, mimo wszystko

 2. Janina
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: depilacja woskiem kielce[…]

 3. Samuel
  23 stycznia 2019

  Ja słyszałam i czytałam ksiazke Po co ten Jod

Powiązane tematy z artykułem: doppelherz na uspokojenie jesika piętak klacid dawkowanie

Posted by on 3 września 2019

W tej populacji trudnych do wyleczenia biorców przeszczepów z zakażeniem HCV nie doszło do zgonów ani epizodów odrzucenia przeszczepu. Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych i przerwania badań z powodu zdarzeń niepożądanych zaobserwowanych w tym małym badaniu była niższa niż wartości obserwowane w przypadku leczenia opartego na interferonie, które stanowiło poprzedni standard opieki.36 Tylko jeden pacjent zaprzestał leczenia do zdarzeń niepożądanych, a pacjent ten utrzymywał odpowiedź wirusologiczną. W tej populacji z obniżoną odpornością nie zidentyfikowano nowych sygnałów bezpieczeństwa, a zdarzenia związane z upośledzeniem czynności nerek i zaburzeniami laboratoryjnymi stopnia 3. były podobne do obserwowanych w większych próbach tego schematu obejmujących pacjentów, którzy nie przechodzą transplantacji.27-31,34. Badanie nie było wystarczająco duże, aby dokładnie oszacować częstość zdarzeń niepożądanych lub porównać z częstością zdarzeń niepożądanych w badaniach wcześniejszych. Żaden pacjent nie potrzebował transfuzji krwi; pięciu pacjentów (15%) potrzebowało erytropoetyny, z których wszyscy początkowo otrzymywali rybawirynę w całkowitej dziennej dawce 1000 lub 1200 mg. Tych pięciu pacjentów było jednym z pierwszych uczestników badania, którzy otrzymywali badane leki, a obserwacja ta została przekazana badaczom z sugestią użycia niższej początkowej dawki rybawiryny. Biorąc pod uwagę zaobserwowany wysoki odsetek odpowiedzi, niezależnie od początkowej dawki rybawiryny, początkowa dawka wynosząca od 600 do 800 mg może zapewnić wystarczającą korzyść terapeutyczną i zminimalizować ryzyko ciężkiej niedokrwistości. To badanie ma ograniczenia. Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli mieli zaawansowanego zwłóknienia (punktacja Metavir> F2) lub otrzymali leczenie oparte na interferonie po transplantacji; w związku z tym w badaniu wybrano pacjentów z przypadkami zakażenia HCV, które w przeszłości były łatwiejsze do leczenia niż u pacjentów z zaawansowanym włóknieniem. Ponadto pacjenci przeszli transplantację co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem badania, dlatego badanie wykluczało osoby z wczesnymi, agresywnymi postaciami nawracającej infekcji HCV (np. Żółtaczką zastoinową), które mogą komplikować leczenie. Kolejnym ograniczeniem badania było to, że nie oceniano środków immunosupresyjnych innych niż takrolimus i cyklosporyna; ocenialiśmy tylko tych dwóch agentów, ponieważ wcześniejsze badania interakcji między lekami ograniczały się do tych dwóch czynników.
W świetle ogólnoświatowego niedoboru narządów, bezpieczny i skuteczny schemat antywirusowy jest potrzebny w leczeniu zakażonych HCV biorców przeszczepów wątroby, którzy mają niższy wskaźnik przeżywalności niż inni biorcy przeszczepu wątroby. Leczenie nawracającego zakażenia HCV po transplantacji wątroby jest związane z poprawą wyników u pacjentów, którzy mają utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną, 13-15, w tym poprawę przeżywalności przeszczepu i pacjenta, zmiany, które mogą potencjalnie zmniejszyć zapotrzebowanie na retransplantację.8 Stwierdziliśmy, że wielonarodowy schemat leczenia ombastrawiru-ABT-450 / r i dasabuwiru z rybawiryną spowodowały 97% odsetek odpowiedzi wśród pacjentów z niedoborem odporności po przeszczepieniu wątroby z nawracającym zakażeniem HCV genotypem 1. Ten całkowicie doustny, wolny od interferonu schemat był skuteczny w zwalczaniu infekcji HCV w populacji pacjentów, którzy są w grupie wysokiego ryzyka ciężkiej choroby i śmierci i dla których opcje leczenia są obecnie ograniczone.
[podobne: klacid dawkowanie, jesika piętak, doppelherz na uspokojenie ]

 1. Murmur
  19 stycznia 2019

  Świetny artykuł, mimo wszystko

 2. Janina
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: depilacja woskiem kielce[…]

 3. Samuel
  23 stycznia 2019

  Ja słyszałam i czytałam ksiazke Po co ten Jod

Powiązane tematy z artykułem: doppelherz na uspokojenie jesika piętak klacid dawkowanie