Posted by on 1 września 2019

Częstotliwość homozygotyczności dla Trp64Arg Mutacja genu receptora b3-adrenergicznego wśród Indian Pima badanych według wieku. Genomowy DNA od 642 Indian Pima (390 osobników z NIDDM i 252 bez NIDDM) poddano genotypowaniu pod kątem mutacji missense Trp64Arg w receptorze .3-adrenergicznym przez hybrydyzację z oligonukleotydami specyficznymi dla allelu (Figura 4). Częstotliwość allelu Trp64Arg wynosiła 0,31. Dziewięć procent badanych było homozygotycznych pod względem mutacji, 45 procent było heterozygotycznych, a 46 procent nie miało mutacji. Po przeanalizowaniu genotypów według wieku i płci badanych stwierdzono statystycznie istotną niedostateczną reprezentację homozygot Trp64Arg wśród mężczyzn w wieku 45 lat lub starszych (P = 0,02) (Tabela 1). Częstotliwość allelu Trp64Arg wśród 62 meksykańskich Amerykanów (z 124 allelami) wynosiła 0,13. Wśród 49 czarnych (z 98 allelami) było to 0,12, a wśród 48 białych (z 96 allelami) było to 0,08.
Genotyp Trp64Arg, NIDDM i Otyłość
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka 642 Indian Pima według genotypu receptora b3-adrenergicznego. Cukrzyca nie była istotnie związana z genotypem Trp64Arg u 642 Indian Pima; częstość występowania NIDDM wynosiła odpowiednio 72 procent, 60 procent i 60 procent wśród homozygot Trp64Arg, heterozygot Trp64Arg i normalnych homozygot (P = 0,19). Na podstawie tych danych stwierdziliśmy, że częstość występowania NIDDM była nieznacznie, ale nie znacznie wyższa wśród homozygot Trp64Arg, niż wśród osobników Pima z pozostałymi dwoma genotypami (wskaźnik rozpowszechnienia, 1,2; przedział ufności 95%, 1,0 do 1,5). Średni wiek homozygot Trp64Arg na początku NIDDM był znacznie niższy niż heterozygot i normalnych homozygot (P = 0,02) (Tabela 2). W związku z tym odkryciem zbadaliśmy również występowanie cukrzycy, która została zdiagnozowana przed ukończeniem 25 lat. Ogólnie rzecz biorąc, częstość występowania nie różniła się istotnie między trzema grupami (P = 0,11), chociaż nasze dane wykazały, że częstość występowania cukrzycy zdiagnozowanej przed 25 rokiem życia była wyższa wśród homozygot Trp64Arg niż wśród osobników z jednym z dwóch pozostałych genotypów ( wskaźnik rozpowszechnienia, 2,7; przedział ufności 95%, 1,1 do 6,8).
Wystąpił trend w kierunku wyższego średniego (. SD) wskaźnika masy ciała (masy w kilogramach podzielonej przez kwadrat wysokości w metrach) wśród osobników homozygotycznych pod względem mutacji Trp64Arg (35,2 . 8,0) niż wśród osobników heterozygotycznych pod względem mutacja (34,1 . 7,9) lub normalne homozygoty (33,9 . 7,5) (tabela 2). Chociaż tendencja ta utrzymywała się po dostosowaniu do wieku i płci, różnice nie były statystycznie istotne; nie było również istotnych różnic w stosunku talii do obwodu bioder.
Mutacja Trp64Arg i spoczynkowy wskaźnik metabolizmu
Kiedy badaliśmy osobną grupę 210 Indian Pima, stwierdziliśmy trend w kierunku niższego spoczynkowego metabolizmu u osób z mutacją Trp64Arg receptora .3-adrenergicznego (Tabela 2). Po skorygowaniu o znane współzmienne spoczynkowego tempa metabolizmu (beztłuszczowej masy, masy tłuszczowej i płci), 22 badanych homozygotycznych pod względem mutacji zużyło średnio 82 kcal dziennie mniej niż 82 normalne homozygoty; w 106 heterozygotach średnia spoczynkowa szybkość metaboliczna (36 kcal na dzień mniejsza niż normalnych homozygot) była pośrednia między wartościami dla dwóch innych grup (P = 0,14 na podstawie analizy kowariancji)
[hasła pokrewne: allergovit, terpa lublin, padolten cena ]

 1. Dredd
  15 stycznia 2019

  Sporo ciekawych informacji

 2. Zuzanna
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leczenie kamicy żółciowej[…]

 3. Esquire
  19 stycznia 2019

  Hej mam nawracający problem z synkiem

 4. Milena
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do kulturystyka[…]

 5. Remigiusz
  23 stycznia 2019

  Zapisałam mamę i zobaczymy jak będzie

Powiązane tematy z artykułem: allergovit padolten cena terpa lublin

Posted by on 1 września 2019

Częstotliwość homozygotyczności dla Trp64Arg Mutacja genu receptora b3-adrenergicznego wśród Indian Pima badanych według wieku. Genomowy DNA od 642 Indian Pima (390 osobników z NIDDM i 252 bez NIDDM) poddano genotypowaniu pod kątem mutacji missense Trp64Arg w receptorze .3-adrenergicznym przez hybrydyzację z oligonukleotydami specyficznymi dla allelu (Figura 4). Częstotliwość allelu Trp64Arg wynosiła 0,31. Dziewięć procent badanych było homozygotycznych pod względem mutacji, 45 procent było heterozygotycznych, a 46 procent nie miało mutacji. Po przeanalizowaniu genotypów według wieku i płci badanych stwierdzono statystycznie istotną niedostateczną reprezentację homozygot Trp64Arg wśród mężczyzn w wieku 45 lat lub starszych (P = 0,02) (Tabela 1). Częstotliwość allelu Trp64Arg wśród 62 meksykańskich Amerykanów (z 124 allelami) wynosiła 0,13. Wśród 49 czarnych (z 98 allelami) było to 0,12, a wśród 48 białych (z 96 allelami) było to 0,08.
Genotyp Trp64Arg, NIDDM i Otyłość
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka 642 Indian Pima według genotypu receptora b3-adrenergicznego. Cukrzyca nie była istotnie związana z genotypem Trp64Arg u 642 Indian Pima; częstość występowania NIDDM wynosiła odpowiednio 72 procent, 60 procent i 60 procent wśród homozygot Trp64Arg, heterozygot Trp64Arg i normalnych homozygot (P = 0,19). Na podstawie tych danych stwierdziliśmy, że częstość występowania NIDDM była nieznacznie, ale nie znacznie wyższa wśród homozygot Trp64Arg, niż wśród osobników Pima z pozostałymi dwoma genotypami (wskaźnik rozpowszechnienia, 1,2; przedział ufności 95%, 1,0 do 1,5). Średni wiek homozygot Trp64Arg na początku NIDDM był znacznie niższy niż heterozygot i normalnych homozygot (P = 0,02) (Tabela 2). W związku z tym odkryciem zbadaliśmy również występowanie cukrzycy, która została zdiagnozowana przed ukończeniem 25 lat. Ogólnie rzecz biorąc, częstość występowania nie różniła się istotnie między trzema grupami (P = 0,11), chociaż nasze dane wykazały, że częstość występowania cukrzycy zdiagnozowanej przed 25 rokiem życia była wyższa wśród homozygot Trp64Arg niż wśród osobników z jednym z dwóch pozostałych genotypów ( wskaźnik rozpowszechnienia, 2,7; przedział ufności 95%, 1,1 do 6,8).
Wystąpił trend w kierunku wyższego średniego (. SD) wskaźnika masy ciała (masy w kilogramach podzielonej przez kwadrat wysokości w metrach) wśród osobników homozygotycznych pod względem mutacji Trp64Arg (35,2 . 8,0) niż wśród osobników heterozygotycznych pod względem mutacja (34,1 . 7,9) lub normalne homozygoty (33,9 . 7,5) (tabela 2). Chociaż tendencja ta utrzymywała się po dostosowaniu do wieku i płci, różnice nie były statystycznie istotne; nie było również istotnych różnic w stosunku talii do obwodu bioder.
Mutacja Trp64Arg i spoczynkowy wskaźnik metabolizmu
Kiedy badaliśmy osobną grupę 210 Indian Pima, stwierdziliśmy trend w kierunku niższego spoczynkowego metabolizmu u osób z mutacją Trp64Arg receptora .3-adrenergicznego (Tabela 2). Po skorygowaniu o znane współzmienne spoczynkowego tempa metabolizmu (beztłuszczowej masy, masy tłuszczowej i płci), 22 badanych homozygotycznych pod względem mutacji zużyło średnio 82 kcal dziennie mniej niż 82 normalne homozygoty; w 106 heterozygotach średnia spoczynkowa szybkość metaboliczna (36 kcal na dzień mniejsza niż normalnych homozygot) była pośrednia między wartościami dla dwóch innych grup (P = 0,14 na podstawie analizy kowariancji)
[hasła pokrewne: allergovit, terpa lublin, padolten cena ]

 1. Dredd
  15 stycznia 2019

  Sporo ciekawych informacji

 2. Zuzanna
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leczenie kamicy żółciowej[…]

 3. Esquire
  19 stycznia 2019

  Hej mam nawracający problem z synkiem

 4. Milena
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do kulturystyka[…]

 5. Remigiusz
  23 stycznia 2019

  Zapisałam mamę i zobaczymy jak będzie

Powiązane tematy z artykułem: allergovit padolten cena terpa lublin