Posted by on 1 września 2019

Korelacje z ciągłymi markerami oceniano za pomocą nieparametrycznych współczynników Spearmana. Związek między wydolnością cholesterolu a dominującym wapniem naczyń wieńcowych (CAC) oceniano w modelach regresji logistycznej. Rozpowszechniony CAC został zdefiniowany jako wartość CAC 10 jednostek Agatstona lub więcej oraz w modelach regresji liniowej z wykorzystaniem log (CAC + 1) .14 Modele proporcjonalnego hazardu Coxa wykorzystano do oceny związku między wydolnością cholesterolu a czasem wystąpienia pierwszego zdarzenia zarówno w przypadku miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej (pierwotny punkt końcowy), jak i całkowitej choroby sercowo-naczyniowej (drugorzędowy punkt końcowy). Modele wielowymiarowe obejmowały: wiek, płeć, rasę, obecność lub brak cukrzycy, obecność lub brak nadciśnienia tętniczego, status w odniesieniu do aktualnego palenia, wskaźnik masy ciała, poziom całkowitego cholesterolu, logowany poziom trójglicerydów i status w odniesieniu do historii stosowania statyn. Dokonano seryjnych dostosowań poziomu cholesterolu HDL i stężenia cząstek HDL. W analizach z góry obliczono ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych ze zwiększeniem kwartalnych i specyficznych dla rasy specyficznych zdolności wypływu cholesterolu. Założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń zostało spełnione dla wszystkich modeli.
Wpływ pojemności cholesterolowej, wykraczającej poza tradycyjne czynniki ryzyka, w przewidywaniu zdarzeń sercowo-naczyniowych analizowano za pomocą wielu wskaźników wydajności biomarkerów, 15 z uwzględnieniem dyskryminacji (statystyka C Harrell), 16 kalibracji (Hosmer-Lemeshow test) i reklasyfikacja (wskaźnik zintegrowanej dyskryminacji-poprawy17 i wskaźnik reklasyfikacji netto18). Analizy wrażliwości przeprowadzono analizując zdolność wypływu cholesterolu jako zmienną ciągłą; badając związek wydajności wypływu cholesterolu z każdym składnikiem pierwotnego punktu końcowego osobno; stosując ciężki wynik sercowo-naczyniowy, zdefiniowany jako niezakończony zawałem mięśnia sercowego, udar niezakończony zgonem lub zgon z powodu zawału mięśnia sercowego lub udaru; oraz poprzez wyeliminowanie kryteriów wykluczenia i włączenie wszystkich uczestników badania Heart Dallas do analizy wyników pierwotnych i wtórnych.
Dwustronne wartości P wynoszące 0,05 lub mniej były uważane za wskazujące na istotność statystyczną. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 (SAS Institute).
Wyniki
Uczestnicy badania
Łącznie 2971 osób przeszło badanie fenotypowe za pomocą badania krwi i obrazowania, z których 2924 włączono do analizy cech wyjściowych. Spośród tych 2924 uczestników 161 miało brak współzmiennych, a kolejne 347 miało niekompletne obserwacje dla niekrytycznych punktów końcowych, pozostawiając 2416 uczestników do włączenia do analizy wyników sercowo-naczyniowych.
Tabela 1. Tabela 1. Pojemność wypływu cholesterolu i tradycyjne czynniki ryzyka dla miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej. Mediana wieku uczestników badania wynosiła 42 lata. W sumie 57% uczestników stanowiły kobiety, a 49% było czarne (tabela 1). Niski poziom cholesterolu HDL był obecny u 46% kobiet (poziom cholesterolu HDL, <50 mg na decylitr [1,30 mmol na litr]) oraz u 35% mężczyzn (poziom cholesterolu HDL, <40 mg na decylitr [1,05] mmol na litr]). Zgodnie z oczekiwaniami poziom cholesterolu HDL był istotnie wyższy u kobiet niż u mężczyzn i znacznie wyższy u czarnych niż u osób niedozwolonych (tabela S1 w Dodatku uzupełniającym). Stężenie cząstek HDL było istotnie wyższe u kobiet niż u mężczyzn i było podobne w przypadku czarnych i nieszkolonych.
Stowarzyszenie wydolności wypływowej z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego i subkliniczną miażdżycą tętnic
Zwiększenie kwartli zdolności wypływu cholesterolu nie było skorelowane z tradycyjnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego innymi niż poziomy lipidów lub były one tylko słabo skorelowane z nimi (Tabela 1). Tradycyjne czynniki ryzyka oraz cotygodniowa aktywność ruchowa i spożycie alkoholu wyjaśniały jedynie 3% różnicy w wydolności cholesterolu w porównaniu do 35% wariancji poziomu cholesterolu HDL (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Pojemność wypływu cholesterolu była podobna u kobiet i mężczyzn, ale była znacznie niższa u czarnych niż u osób niedozwolonych (tabela S1 w dodatku uzupełniającym).
Tabela 2. Tabela 2. Korelacja poziomu cholesterolu HDL, stężenia cząstek HDL i pojemności wypływu cholesterolu z lipoproteinami i zmiennymi metabolicznymi oraz markerami zapalnymi. Korelacje wielkości wypływu cholesterolu, poziomu cholesterolu HDL i stężenia cząstek HDL z innymi zmiennymi związanymi z lipoproteiną, pomiarami otłuszczenia i insulinooporności oraz markery stanu zapalnego przedstawiono w Tabeli 2
[przypisy: jesika piętak, padolten cena, asparaginian cardio duo ]

 1. Luiza
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: odżywianie[…]

 2. Konstanty
  15 stycznia 2019

  A co z innymi produktami?

 3. Victoria
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: szczoteczki elektryczne[…]

 4. Victoria
  19 stycznia 2019

  Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

 5. Olga
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: endodoncja[…]

 6. Iga
  23 stycznia 2019

  Najpierw wizyta u lekarza rodzinnego

Powiązane tematy z artykułem: asparaginian cardio duo jesika piętak padolten cena

Posted by on 1 września 2019

Korelacje z ciągłymi markerami oceniano za pomocą nieparametrycznych współczynników Spearmana. Związek między wydolnością cholesterolu a dominującym wapniem naczyń wieńcowych (CAC) oceniano w modelach regresji logistycznej. Rozpowszechniony CAC został zdefiniowany jako wartość CAC 10 jednostek Agatstona lub więcej oraz w modelach regresji liniowej z wykorzystaniem log (CAC + 1) .14 Modele proporcjonalnego hazardu Coxa wykorzystano do oceny związku między wydolnością cholesterolu a czasem wystąpienia pierwszego zdarzenia zarówno w przypadku miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej (pierwotny punkt końcowy), jak i całkowitej choroby sercowo-naczyniowej (drugorzędowy punkt końcowy). Modele wielowymiarowe obejmowały: wiek, płeć, rasę, obecność lub brak cukrzycy, obecność lub brak nadciśnienia tętniczego, status w odniesieniu do aktualnego palenia, wskaźnik masy ciała, poziom całkowitego cholesterolu, logowany poziom trójglicerydów i status w odniesieniu do historii stosowania statyn. Dokonano seryjnych dostosowań poziomu cholesterolu HDL i stężenia cząstek HDL. W analizach z góry obliczono ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych ze zwiększeniem kwartalnych i specyficznych dla rasy specyficznych zdolności wypływu cholesterolu. Założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń zostało spełnione dla wszystkich modeli.
Wpływ pojemności cholesterolowej, wykraczającej poza tradycyjne czynniki ryzyka, w przewidywaniu zdarzeń sercowo-naczyniowych analizowano za pomocą wielu wskaźników wydajności biomarkerów, 15 z uwzględnieniem dyskryminacji (statystyka C Harrell), 16 kalibracji (Hosmer-Lemeshow test) i reklasyfikacja (wskaźnik zintegrowanej dyskryminacji-poprawy17 i wskaźnik reklasyfikacji netto18). Analizy wrażliwości przeprowadzono analizując zdolność wypływu cholesterolu jako zmienną ciągłą; badając związek wydajności wypływu cholesterolu z każdym składnikiem pierwotnego punktu końcowego osobno; stosując ciężki wynik sercowo-naczyniowy, zdefiniowany jako niezakończony zawałem mięśnia sercowego, udar niezakończony zgonem lub zgon z powodu zawału mięśnia sercowego lub udaru; oraz poprzez wyeliminowanie kryteriów wykluczenia i włączenie wszystkich uczestników badania Heart Dallas do analizy wyników pierwotnych i wtórnych.
Dwustronne wartości P wynoszące 0,05 lub mniej były uważane za wskazujące na istotność statystyczną. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 (SAS Institute).
Wyniki
Uczestnicy badania
Łącznie 2971 osób przeszło badanie fenotypowe za pomocą badania krwi i obrazowania, z których 2924 włączono do analizy cech wyjściowych. Spośród tych 2924 uczestników 161 miało brak współzmiennych, a kolejne 347 miało niekompletne obserwacje dla niekrytycznych punktów końcowych, pozostawiając 2416 uczestników do włączenia do analizy wyników sercowo-naczyniowych.
Tabela 1. Tabela 1. Pojemność wypływu cholesterolu i tradycyjne czynniki ryzyka dla miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej. Mediana wieku uczestników badania wynosiła 42 lata. W sumie 57% uczestników stanowiły kobiety, a 49% było czarne (tabela 1). Niski poziom cholesterolu HDL był obecny u 46% kobiet (poziom cholesterolu HDL, <50 mg na decylitr [1,30 mmol na litr]) oraz u 35% mężczyzn (poziom cholesterolu HDL, <40 mg na decylitr [1,05] mmol na litr]). Zgodnie z oczekiwaniami poziom cholesterolu HDL był istotnie wyższy u kobiet niż u mężczyzn i znacznie wyższy u czarnych niż u osób niedozwolonych (tabela S1 w Dodatku uzupełniającym). Stężenie cząstek HDL było istotnie wyższe u kobiet niż u mężczyzn i było podobne w przypadku czarnych i nieszkolonych.
Stowarzyszenie wydolności wypływowej z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego i subkliniczną miażdżycą tętnic
Zwiększenie kwartli zdolności wypływu cholesterolu nie było skorelowane z tradycyjnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego innymi niż poziomy lipidów lub były one tylko słabo skorelowane z nimi (Tabela 1). Tradycyjne czynniki ryzyka oraz cotygodniowa aktywność ruchowa i spożycie alkoholu wyjaśniały jedynie 3% różnicy w wydolności cholesterolu w porównaniu do 35% wariancji poziomu cholesterolu HDL (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Pojemność wypływu cholesterolu była podobna u kobiet i mężczyzn, ale była znacznie niższa u czarnych niż u osób niedozwolonych (tabela S1 w dodatku uzupełniającym).
Tabela 2. Tabela 2. Korelacja poziomu cholesterolu HDL, stężenia cząstek HDL i pojemności wypływu cholesterolu z lipoproteinami i zmiennymi metabolicznymi oraz markerami zapalnymi. Korelacje wielkości wypływu cholesterolu, poziomu cholesterolu HDL i stężenia cząstek HDL z innymi zmiennymi związanymi z lipoproteiną, pomiarami otłuszczenia i insulinooporności oraz markery stanu zapalnego przedstawiono w Tabeli 2
[przypisy: jesika piętak, padolten cena, asparaginian cardio duo ]

 1. Luiza
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: odżywianie[…]

 2. Konstanty
  15 stycznia 2019

  A co z innymi produktami?

 3. Victoria
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: szczoteczki elektryczne[…]

 4. Victoria
  19 stycznia 2019

  Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

 5. Olga
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: endodoncja[…]

 6. Iga
  23 stycznia 2019

  Najpierw wizyta u lekarza rodzinnego

Powiązane tematy z artykułem: asparaginian cardio duo jesika piętak padolten cena