Posted by on 17 września 2018

Lo-Coco i in. (Wydanie z 11 lipca) donoszą, że kombinacja kwasu all-trans-retinowego (ATRA) i trójtlenku arsenu jako terapii indukcyjnej i konsolidacyjnej nie była gorsza i była prawdopodobnie lepsza niż ATRA oraz chemioterapia u pacjentów z ostrym do umiarkowanego ryzykiem. białaczka promielocytowa (APL) .1 Godne zauważenia jest to, że przewagą ATRA i terapii tlenkiem arsenu była głównie niższa śmiertelność z powodu toksyczności. Zakładamy, że przewaga mniej toksycznego schematu może być większa u osób w podeszłym wieku z APL, ponieważ starszy wiek pozostaje wyraźnym negatywnym czynnikiem prognostycznym z powodu wysokiego wskaźnika zgonu związanego zarówno z terapią indukcyjną, jak i terapią konsolidacyjną. wdzięczny, jeśli autorzy mogliby dostarczyć informacji na temat skuteczności i bezpieczeństwa schematu leczenia ATRA oraz trójtlenku arsenu wśród starszych pacjentów w obecnym badaniu.
Yuji Miura, MD
Koichi Suya ma, MD
Toshimi Takano, MD
Szpital Toranomon, Tokio, Japonia
com
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
3 Referencje1. Lo-Coco F, Avvisati G, Vignetti M, i in. Kwas retinowy i trójtlenek arsenu na ostrą białaczkę promielocytową. N Engl J Med 2013; 369: 111-121
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Park JH, Qiao B, Panageas KS, i in. Wskaźnik wczesnej śmierci w ostrej białaczce promielocytowej pozostaje wysoki pomimo całego kwasu trans retinowego. Blood 2011; 118: 1248-1254
Crossref Web of Science Medline
3. Ades L, Guerci A, Raffoux E, i in. Bardzo długookresowy wynik ostrej białaczki promielocytowej po leczeniu kwasem all-trans retinowym i chemioterapią: doświadczenie grupy APL w Europie. Blood 2010; 115: 1690-1696
Crossref Web of Science Medline
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają: W przypadku starszych pacjentów górna granica wie ku w naszym badaniu wynosiła poniżej 71 lat. Dlatego możemy przedstawić dane dotyczące 35 pacjentów w wieku 60,1 lat i 70,2 lat, którzy zostali włączeni do badania. W sumie 16 pacjentów zostało przydzielonych do otrzymywania ATRA plus tlenek arsenu, a 19 zostało przydzielonych do otrzymania ATRA plus chemioterapia. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w głównych cechach prezentacyjnych (wiek, liczba białych krwinek i płytek krwi, poziom fibrynogenu i koagulopatia). 24-miesięczne przeżycie bez zdarzeń wynosiło 100% w grupie otrzymującej ATRA plus tlenek arsenu i 84,2% w grupie otrzymującej ATRA i chemioterapię (P = 0,40). Żaden pacjent nie zmarł, a pacjent miał nawrót po 27 miesiącach w grupie przyjmującej ATRA plus tlenek arsenu. W grupie otrzymującej ATRA oraz chemioterapię zmarło 3 pacjentów (1 podczas indukcji od zespołu różnicowania i 2 podczas konsolidacji z powodu zatorowości płucnej i odoskrzelowego płucnego). Badamy istotn ą kwestię poruszoną przez Miurę i wsp. analizując rozszerzoną serię pacjentów w podeszłym wieku w naszym badaniu z przedłużonym okresem obserwacji.
Francesco Lo-Coco, MD
Fondazione Santa Lucia, Rzym, Włochy
francesco.lo. to
Sonia M. Orlando, B.Sc.
GIMEMA Data Center, Rzym, Włochy
Uwe Platzbecker, MD
Universitatklinikum Dresden, Drezno, Niemcy
Od czasu opublikowania artykułu dr Lo-Coco donosi o otrzymaniu honorariów jako prelegenta dla Lundbeck, a formularz ujawnienia dr Platzbecker został zaktualizowany, aby obejmował odbiór honorariów jako prelegenta dla Teva. Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
(2) [podobne: ile kosztują badania wstępne do pracy, kto nie może zostać dawcą szpiku, enelmed warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: enelmed warszawa ile kosztują badania wstępne do pracy kto nie może zostać dawcą szpiku

Posted by on 17 września 2018

Lo-Coco i in. (Wydanie z 11 lipca) donoszą, że kombinacja kwasu all-trans-retinowego (ATRA) i trójtlenku arsenu jako terapii indukcyjnej i konsolidacyjnej nie była gorsza i była prawdopodobnie lepsza niż ATRA oraz chemioterapia u pacjentów z ostrym do umiarkowanego ryzykiem. białaczka promielocytowa (APL) .1 Godne zauważenia jest to, że przewagą ATRA i terapii tlenkiem arsenu była głównie niższa śmiertelność z powodu toksyczności. Zakładamy, że przewaga mniej toksycznego schematu może być większa u osób w podeszłym wieku z APL, ponieważ starszy wiek pozostaje wyraźnym negatywnym czynnikiem prognostycznym z powodu wysokiego wskaźnika zgonu związanego zarówno z terapią indukcyjną, jak i terapią konsolidacyjną. wdzięczny, jeśli autorzy mogliby dostarczyć informacji na temat skuteczności i bezpieczeństwa schematu leczenia ATRA oraz trójtlenku arsenu wśród starszych pacjentów w obecnym badaniu.
Yuji Miura, MD
Koichi Suya ma, MD
Toshimi Takano, MD
Szpital Toranomon, Tokio, Japonia
com
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
3 Referencje1. Lo-Coco F, Avvisati G, Vignetti M, i in. Kwas retinowy i trójtlenek arsenu na ostrą białaczkę promielocytową. N Engl J Med 2013; 369: 111-121
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Park JH, Qiao B, Panageas KS, i in. Wskaźnik wczesnej śmierci w ostrej białaczce promielocytowej pozostaje wysoki pomimo całego kwasu trans retinowego. Blood 2011; 118: 1248-1254
Crossref Web of Science Medline
3. Ades L, Guerci A, Raffoux E, i in. Bardzo długookresowy wynik ostrej białaczki promielocytowej po leczeniu kwasem all-trans retinowym i chemioterapią: doświadczenie grupy APL w Europie. Blood 2010; 115: 1690-1696
Crossref Web of Science Medline
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają: W przypadku starszych pacjentów górna granica wie ku w naszym badaniu wynosiła poniżej 71 lat. Dlatego możemy przedstawić dane dotyczące 35 pacjentów w wieku 60,1 lat i 70,2 lat, którzy zostali włączeni do badania. W sumie 16 pacjentów zostało przydzielonych do otrzymywania ATRA plus tlenek arsenu, a 19 zostało przydzielonych do otrzymania ATRA plus chemioterapia. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w głównych cechach prezentacyjnych (wiek, liczba białych krwinek i płytek krwi, poziom fibrynogenu i koagulopatia). 24-miesięczne przeżycie bez zdarzeń wynosiło 100% w grupie otrzymującej ATRA plus tlenek arsenu i 84,2% w grupie otrzymującej ATRA i chemioterapię (P = 0,40). Żaden pacjent nie zmarł, a pacjent miał nawrót po 27 miesiącach w grupie przyjmującej ATRA plus tlenek arsenu. W grupie otrzymującej ATRA oraz chemioterapię zmarło 3 pacjentów (1 podczas indukcji od zespołu różnicowania i 2 podczas konsolidacji z powodu zatorowości płucnej i odoskrzelowego płucnego). Badamy istotn ą kwestię poruszoną przez Miurę i wsp. analizując rozszerzoną serię pacjentów w podeszłym wieku w naszym badaniu z przedłużonym okresem obserwacji.
Francesco Lo-Coco, MD
Fondazione Santa Lucia, Rzym, Włochy
francesco.lo. to
Sonia M. Orlando, B.Sc.
GIMEMA Data Center, Rzym, Włochy
Uwe Platzbecker, MD
Universitatklinikum Dresden, Drezno, Niemcy
Od czasu opublikowania artykułu dr Lo-Coco donosi o otrzymaniu honorariów jako prelegenta dla Lundbeck, a formularz ujawnienia dr Platzbecker został zaktualizowany, aby obejmował odbiór honorariów jako prelegenta dla Teva. Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
(2) [podobne: ile kosztują badania wstępne do pracy, kto nie może zostać dawcą szpiku, enelmed warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: enelmed warszawa ile kosztują badania wstępne do pracy kto nie może zostać dawcą szpiku