Posted by on 6 września 2019

Troska o zakrzepicę w pompie u pacjentów, którzy otrzymali urządzenie wspomagające lewą komorę serca (LVAD), została zwiększona po tym, jak dwa ostatnie artykuły udokumentowały zwiększoną częstość występowania zakrzepicy pompy począwszy od 2011 roku. Chociaż przyczynowość nie może być w pełni stwierdzona w odniesieniu do obecnie zgłaszanych danych, Warto zauważyć, że kwestia zakrzepicy wywołanej przez pompy pojawiła się po zgłoszeniu niższego ryzyka zakrzepowo-zatorowego związanego z LVAD HeartMate II i przyjęciu mniej intensywnych strategii przeciwzakrzepowych (międzynarodowy współczynnik znormalizowany, 1,5 do 2,0), poczynając od 2009,3, wliczając w to bezpieczne nieużywanie. okołooperacyjnej dożylnej heparyny jako mostu przeciwzakrzepowego
Rysunek 1. Ryc. 1. Odsetek urządzeń z zakrzepicą z potwierdzoną pompą w instytucjach w sieci badań mechanicznego wspomagania krążenia po 3 miesiącach i roku po implantacji Hea rtMate II. Dane zbiorcze pochodzą z Mayo Clinic w Rochester, Minnesota, University of Michigan oraz Vanderbilt Heart and Vascular Institute. Po szczytowym okresie występowania zakrzepicy w pompie w 2012 r. Zaobserwowano znaczny spadek w 2013 r.
Przeprowadziliśmy indywidualną analizę skupiającą potwierdzoną zakrzepicę pompy (zgodnie z najnowszymi badaniami1,2) z udziałem 516 pacjentów, którzy otrzymali HeartMate II w trzech instytucjach w mechanicznej sieci badań wspomagających krążenie (254 na University of Michigan, 205 w Mayo Clinic w Rochester, Minnesota i 57 w Vanderbilt Heart and Vascular Institute). Nasze odkrycia potwierdzają znaczny wzrost wskaźnika zakrzepicy w pompie u pacjentów, którzy otrzymali LVAD HeartMate II, z maksimum w 2012 r., Podobnym do tego zgłoszonego przez badaczy w Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support. Jednak w 2013 r. Zaobserwowaliśmy inną trajektorię, a następnie zmniejszono ją do wcześniej z głaszanych poziomów po wprowadzeniu na rynek5 (wykres 1). Chociaż ostatnie odkrycia dotyczące zwiększonej zakrzepicy w pompie (począwszy od 2011 r.) Mogą być tymczasowo związane z wcześniejszymi doniesieniami o względnym bezpieczeństwie niższych strategii przeciwzakrzepowych (począwszy od 2009 r.), Problem zakrzepicy pompy jest złożony i niewątpliwie wieloczynnikowy. Rozmaite obserwacje opisane w niniejszym dokumencie podkreślają złożoność tego problemu i potrzebę bardziej szczegółowej analizy ze wspólnych wysiłków.
John M. Stulak, MD
Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, MN
stulak. edu
Simon Maltais, MD, Ph.D.
Vanderbilt Heart and Vascular Institute, Nashville, TN
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie.
5 Referencje1. Starling RC, Moazami N, Silvestry SC, i in. Nieoczekiwany gwałtowny wzrost zakrzepicy w urządzeniu wspomagającym lewą komorę. N Engl J Med 2014; 370: 33-40
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Kirklin JK, Naftel DC, Kormos RL, i in. Rejestr interagencji do wspomaganego mechanicznie wspomagania krążenia (INTERMACS) analizy zakrzepicy pompy w urządzeniu wspomagającym lewą komorę HeartMate II. J Heart Lung Transplant 2014; 33: 12-22
Crossref Web of Science Medline
3. Ubój MS, Pagani FD, Rogers JG, i in. Kliniczne postępowanie z urządzeniami wspomagającymi przepływ lewostronny w zaawansowanej niewydolności serca. Przeszczep serca J serca 2010; 29: Suppl: S1-S39
Crossref Web of Science Medline
4. Ubój MS, Naka Y, John R. i in. Pooperacyjna heparyna może nie być konieczna do przeniesienia pacjentów z systemem wspomagania lewej komory serca HeartMate II na długotrwałe leczenie warfaryną. J Heart Lung Transplant 2010; 29: 616-624
Crossref Web of Science Medline
5. Starling RC, Naka Y, Boyle AJ i in. Wyniki badan ia aprobaty Food and Drug Administration przeprowadzonego po Stanach Zjednoczonych z ciągłym przepływem urządzenia wspomagającego lewą komorę jako pomost do przeszczepienia serca: prospektywne badanie z wykorzystaniem INTERMACS (rejestr interwencyjny wspomaganego mechanicznie wspomagania krążenia). J Am Coll Cardiol 2011; 57: 1890-1898
Crossref Web of Science Medline
Materiał uzupełniający
(11) [patrz też: elosone krem, asparaginian cardio duo, bamberski dwór poznań ]

 1. Old Orange Eyes
  11 stycznia 2019

  Nie ufam lekarzom

 2. Old Regret
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: spalacz dla kobiet[…]

 3. Michał
  15 stycznia 2019

  nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

 4. Ewa
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: catering dietetyczny[…]

 5. Mr. Lucky
  19 stycznia 2019

  refundowane przez NFZ

 6. Vagabond Warrior
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: clenbuterol[…]

 7. Iga
  23 stycznia 2019

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

Powiązane tematy z artykułem: asparaginian cardio duo bamberski dwór poznań elosone krem

Posted by on 6 września 2019

Troska o zakrzepicę w pompie u pacjentów, którzy otrzymali urządzenie wspomagające lewą komorę serca (LVAD), została zwiększona po tym, jak dwa ostatnie artykuły udokumentowały zwiększoną częstość występowania zakrzepicy pompy począwszy od 2011 roku. Chociaż przyczynowość nie może być w pełni stwierdzona w odniesieniu do obecnie zgłaszanych danych, Warto zauważyć, że kwestia zakrzepicy wywołanej przez pompy pojawiła się po zgłoszeniu niższego ryzyka zakrzepowo-zatorowego związanego z LVAD HeartMate II i przyjęciu mniej intensywnych strategii przeciwzakrzepowych (międzynarodowy współczynnik znormalizowany, 1,5 do 2,0), poczynając od 2009,3, wliczając w to bezpieczne nieużywanie. okołooperacyjnej dożylnej heparyny jako mostu przeciwzakrzepowego
Rysunek 1. Ryc. 1. Odsetek urządzeń z zakrzepicą z potwierdzoną pompą w instytucjach w sieci badań mechanicznego wspomagania krążenia po 3 miesiącach i roku po implantacji Hea rtMate II. Dane zbiorcze pochodzą z Mayo Clinic w Rochester, Minnesota, University of Michigan oraz Vanderbilt Heart and Vascular Institute. Po szczytowym okresie występowania zakrzepicy w pompie w 2012 r. Zaobserwowano znaczny spadek w 2013 r.
Przeprowadziliśmy indywidualną analizę skupiającą potwierdzoną zakrzepicę pompy (zgodnie z najnowszymi badaniami1,2) z udziałem 516 pacjentów, którzy otrzymali HeartMate II w trzech instytucjach w mechanicznej sieci badań wspomagających krążenie (254 na University of Michigan, 205 w Mayo Clinic w Rochester, Minnesota i 57 w Vanderbilt Heart and Vascular Institute). Nasze odkrycia potwierdzają znaczny wzrost wskaźnika zakrzepicy w pompie u pacjentów, którzy otrzymali LVAD HeartMate II, z maksimum w 2012 r., Podobnym do tego zgłoszonego przez badaczy w Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support. Jednak w 2013 r. Zaobserwowaliśmy inną trajektorię, a następnie zmniejszono ją do wcześniej z głaszanych poziomów po wprowadzeniu na rynek5 (wykres 1). Chociaż ostatnie odkrycia dotyczące zwiększonej zakrzepicy w pompie (począwszy od 2011 r.) Mogą być tymczasowo związane z wcześniejszymi doniesieniami o względnym bezpieczeństwie niższych strategii przeciwzakrzepowych (począwszy od 2009 r.), Problem zakrzepicy pompy jest złożony i niewątpliwie wieloczynnikowy. Rozmaite obserwacje opisane w niniejszym dokumencie podkreślają złożoność tego problemu i potrzebę bardziej szczegółowej analizy ze wspólnych wysiłków.
John M. Stulak, MD
Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, MN
stulak. edu
Simon Maltais, MD, Ph.D.
Vanderbilt Heart and Vascular Institute, Nashville, TN
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie.
5 Referencje1. Starling RC, Moazami N, Silvestry SC, i in. Nieoczekiwany gwałtowny wzrost zakrzepicy w urządzeniu wspomagającym lewą komorę. N Engl J Med 2014; 370: 33-40
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Kirklin JK, Naftel DC, Kormos RL, i in. Rejestr interagencji do wspomaganego mechanicznie wspomagania krążenia (INTERMACS) analizy zakrzepicy pompy w urządzeniu wspomagającym lewą komorę HeartMate II. J Heart Lung Transplant 2014; 33: 12-22
Crossref Web of Science Medline
3. Ubój MS, Pagani FD, Rogers JG, i in. Kliniczne postępowanie z urządzeniami wspomagającymi przepływ lewostronny w zaawansowanej niewydolności serca. Przeszczep serca J serca 2010; 29: Suppl: S1-S39
Crossref Web of Science Medline
4. Ubój MS, Naka Y, John R. i in. Pooperacyjna heparyna może nie być konieczna do przeniesienia pacjentów z systemem wspomagania lewej komory serca HeartMate II na długotrwałe leczenie warfaryną. J Heart Lung Transplant 2010; 29: 616-624
Crossref Web of Science Medline
5. Starling RC, Naka Y, Boyle AJ i in. Wyniki badan ia aprobaty Food and Drug Administration przeprowadzonego po Stanach Zjednoczonych z ciągłym przepływem urządzenia wspomagającego lewą komorę jako pomost do przeszczepienia serca: prospektywne badanie z wykorzystaniem INTERMACS (rejestr interwencyjny wspomaganego mechanicznie wspomagania krążenia). J Am Coll Cardiol 2011; 57: 1890-1898
Crossref Web of Science Medline
Materiał uzupełniający
(11) [patrz też: elosone krem, asparaginian cardio duo, bamberski dwór poznań ]

 1. Old Orange Eyes
  11 stycznia 2019

  Nie ufam lekarzom

 2. Old Regret
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: spalacz dla kobiet[…]

 3. Michał
  15 stycznia 2019

  nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

 4. Ewa
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: catering dietetyczny[…]

 5. Mr. Lucky
  19 stycznia 2019

  refundowane przez NFZ

 6. Vagabond Warrior
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: clenbuterol[…]

 7. Iga
  23 stycznia 2019

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

Powiązane tematy z artykułem: asparaginian cardio duo bamberski dwór poznań elosone krem