Gatunki Emmonsia powodujace rozprzestrzenianie sie infekcji w Afryce Poludniowej

Lis. 10, 2018 by

Charakterystyka kliniczna pacjentów niezakażonych wirusem HIV z migdałami. Kenyon i koledzy (wydanie 10 października) opisali 13 przypadków rozsianej choroby wywołanej przez gatunek emmonsia; u wszystkich 13 pacjentów wystąpiło zakażenie ludzkim

Edoksaban kontra Warfaryna w przypadku zylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Lis. 10, 2018 by

W badaniu edoksabanu w porównaniu z warfaryną, badacze Hokusai-VTE (wydanie 10 października) stwierdzili znaczący spadek częstości klinicznie istotnych krwawień w grupie edoksabanu i podobną (choć nieco niższą) częstość występowania poważnego

Ryzyko zapalenia wglebnego po szczepieniu przeciw rotawirusom u niemowlat w USA

Lis. 9, 2018 by

Częstość występowania wgłobienia jelita u dzieci młodszych niż 18 lat w oddziałach ratunkowych w południowej Francji. Yih i in. (Wydanie 6 lutego) informują, że szczepionka rotawirusowa była związana z około

Grozba zbankrutowania lekarzy

Lis. 9, 2018 by

Arizona Senate Bill 1062 spotkał się z odpowiednim oburzeniem. Orzeczenie, że dana osoba nie może zostać zmuszona do działania w sposób niezgodny z jej przekonaniami religijnymi, propozycja mogła pozwolić ludziom