Obciążenie zakażeniem Clostridium difficile w Stanach Zjednoczonych

Wrz. 13, 2018 by

Wielkość i zakres zakażenia Clostridium difficile w Stanach Zjednoczonych nadal ewoluują. Metody W 2011 roku przeprowadziliśmy aktywny monitoring oparty na populacji i laboratoriach na 10 obszarach geograficznych w Stanach Zjednoczonych,

Transplantacja nerki z pozytywnym wynikiem HIV na HIV – wyniki w wieku od 3 do 5 lat AD 5

Wrz. 13, 2018 by

Dlatego wybór był między eksperymentalną, niesprawdzoną procedurą a śmiercią. Pomimo, że pacjenci zakażeni HIV kwalifikują się do dializowania po pierwszym roku badania, dializa jest nadal bardzo ograniczonym zasobem, a wielu

Bez Antybiotyk Schemat leczenia przeciwwirusowego dla HCV po transplantacji wątroby AD 4

Wrz. 12, 2018 by

U jednego pacjenta wystąpił spadek poziomu hemoglobiny w stopniu 3. (6,5 do <8,0 g na decylitr) w 15. dniu leczenia i zatrzymano rybawirynę przez 10 dni. Następnie erytropoetynę podawano od

Bez Antybiotyk Schemat leczenia przeciwwirusowego dla HCV po transplantacji wątroby AD 3

Wrz. 12, 2018 by

Obustronne 95% przedziały ufności dla wskaźników odpowiedzi zostały obliczone przy użyciu dokładnej metody opartej na rozkładzie beta. Pacjenci z brakującymi danymi po 12 lub 24 tygodniu po leczeniu, w tym