Ruksolitynib w porównaniu do standardowej terapii w leczeniu czerwienicy AD 5

Kwi. 19, 2018 by

Zdarzenia niepożądane od początku badania leku do 32 tygodnia, niezależnie od tego, czy były powiązane z badanym lekiem. Większość pacjentów w grupie stosującej standardową terapię przeniosło się do otrzymania ruksolitynibu

Ruksolitynib w porównaniu do standardowej terapii w leczeniu czerwienicy AD 4

Kwi. 19, 2018 by

Panel B pokazuje czas trwania odpowiedzi pierwotnej, zdefiniowany jako czas od początkowej udokumentowanej odpowiedzi na utratę odpowiedzi (zdarzenia). Złożony pierwotny punkt końcowy zarówno kontroli hematokrytu, jak i co najmniej 35%

Ruksolitynib w porównaniu do standardowej terapii w leczeniu czerwienicy AD 3

Kwi. 19, 2018 by

Działania niepożądane oceniano zgodnie z ogólnymi kryteriami terminologii dla zdarzeń niepożądanych National Cancer Institute for Adverse Events, wersja 3.0 (http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/docs/ctcaev3.pdf). Przestudiuj badanie Badanie zostało sponsorowane i zaprojektowane przez Incyte i

Ruksolitynib w porównaniu do standardowej terapii w leczeniu czerwienicy AD 2

Kwi. 19, 2018 by

Zależność od krwioplucie została zdefiniowana jako dwie lub więcej flebotomii w ciągu 24 tygodni przed badaniem przesiewowym i co najmniej jedna flebotomia w ciągu 16 tygodni przed badaniem przesiewowym (patrz