Nawrót niedoboru pompy eksportowej soli żółciowej po transplantacji wątroby ad

Maj. 28, 2018 by

Wykrywanie BSEP i związanego z opornością wielolekową białka 2 (MRP2) przeprowadzono za pomocą metody odzyskiwania antygenu, jak opisano wcześniej, 12 z mysim monoklonalnym przeciwciałem anty-MRP2 (klon M2III-6, Chemicon International) i

Nawrót niedoboru pompy eksportowej soli żółciowej po transplantacji wątroby

Maj. 28, 2018 by

Poważny niedobór soli z eksportu żółci (BSEP) to dziedziczna choroba żółciowa, która rozpoczyna się w okresie niemowlęcym i prowadzi do schyłkowej choroby wątroby. Troje dzieci poddanych ortotopowemu przeszczepowi wątroby z

Wiara lekarzy i reforma amerykańskiej służby zdrowia – ankieta krajowa cd

Maj. 28, 2018 by

Lekarze sprzeciwiają się stosowaniu analizy efektywności kosztowej w podejmowaniu decyzji klinicznych. Zarówno brak znajomości, jak i zasadnicze zastrzeżenia mogą być w to zaangażowane. Obecny system opieki zdrowotnej refunduje świadczeniodawców przede

Wiara lekarzy i reforma amerykańskiej służby zdrowia – ankieta krajowa ad

Maj. 28, 2018 by

Charakterystyka 991 amerykańskich lekarzy, którzy odpowiedzieli na ankietę. Z 2000 potencjalnych respondentów nie można było skontaktować się z 61 (3%). Z pozostałych 1939 uczestników 991 zwróciło wypełnione ankiety, dla wskaźnika