Posted by on 1 września 2019

W tym badaniu zidentyfikowaliśmy podgrupę 215 526 pacjentów, którzy przeszli operację ogólną lub naczyniową, z wykorzystaniem aktualnych kodów proceduralnych terminologii. 5 Ponieważ leczenie ambulatoryjne wiąże się z bardzo niską śmiertelnością, ograniczyliśmy analizę do 170 403 pacjentów, którzy przeszli hospitalizacja. Wreszcie, mając na uwadze nasze główne zainteresowanie zrozumieniem śmiertelności po operacji, dodatkowo ograniczyliśmy populację badaną do pacjentów poddanych zabiegom, w których odsetek zgonów przekroczył 1%. Dzięki tym wyjątkom nasze badanie zostało oparte na 84 730 pacjentach, u których wykonano spośród 42 operacji ogólnych i naczyniowych. Chociaż nasza kohorta badana obejmowała tylko 23% wszystkich pacjentów, którzy zapisali się do bazy danych, przechwyciła ona 68% zgonów. Podstawowe wyniki
Skoncentrowaliśmy się na dwóch głównych wynikach: częstości powikłań i częstości zgonów u pacjentów z poważnymi komplikacjami. Powikłania pooperacyjne obejmowały infekcje powierzchowne, głębokie i narządowe, ostra niewydolność nerek, krwawienie pooperacyjne wymagające przetoczenia, zawał mięśnia sercowego, zapalenie płuc, zatorowość płucna, udar, nieplanowana intubacja, pęknięcie powięziowe, długotrwała wentylacja mechaniczna (> 48 godz.), Zakrzepica żył głębokich infekcja dróg moczowych, wstrząs septyczny, utrata przeszczepów naczyniowych i niewydolność nerek. Oceniając związek między śmiertelnością szpitalną a powikłaniami, zbadaliśmy wszystkie powikłania i podgrupę poważnych powikłań. W celu zdefiniowania tego ostatniego wykluczono pacjentów z zakażeniem dróg moczowych, zakrzepicą żył głębokich (w przypadku braku zatorowości płucnej), infekcjami powierzchniowymi i niewydolnością nerek (w przypadku braku potrzeby dializy). Następnie ocenialiśmy śmiertelność po dużych powikłaniach (tj. Odsetku zgonów wśród pacjentów z co najmniej jednym poważnym powikłaniem).
Analiza statystyczna
Głównym celem tego badania było określenie związku między całkowitą śmiertelnością w szpitalu, powikłaniami i śmiertelnością po poważnych powikłaniach. Naszą główną zmienną narażenia była śmiertelność skorygowana o ryzyko, oceniana na poziomie szpitala. W tym celu zastosowaliśmy standardowe metody korekty ryzyka, które zostały wcześniej dobrze opisane i zatwierdzone3. Nasze modele opierały się na stopniowej regresji logistycznej wstecznej, obejmującej wiele zmiennych na poziomie pacjenta i na poziomie operacyjnym, takich jak wiek, płeć, stan funkcjonalny , Klasa American Society of Anesthesiologists, obecność lub brak procedury awaryjnej, przedoperacyjne wartości laboratoryjne (np. Albumina i kreatynina), przedoperacyjne współistniejące choroby (np. Przebyte zawał mięśnia sercowego, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroba naczyń mózgowych, utrata masy ciała, długotrwałe stosowanie kortykosteroidów i dializa) oraz rodzaj procedury. Nasz ostateczny model zawierał 13 zmiennych ze statystyką C równą 0,88.
Ponadto, na podstawie statystyk dobroci dopasowania Hosmer-Lemeshow, model był dobrze skalibrowany, z dobrym dopasowaniem pomiędzy zaobserwowanymi i oczekiwanymi zgonami we wszystkich decylach ryzyka. Przewidywane prawdopodobieństwa zgonu z tych modeli zostały następnie obliczone dla pacjentów w każdym szpitalu w celu oszacowania oczekiwanego wskaźnika zgonu. Następnie stosunek śmiertelności obserwowanej do oczekiwanej został pomnożony przez ogólny wskaźnik zgonów w bazie danych w celu uzyskania współczynnika zgonów skorygowanego o ryzyko dla każdego szpitala
[patrz też: gynodian depot, wypalanie kurzajek, wypalanie kurzajek objawy ]

 1. Gunhawk
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psychoterapia Mokotów[…]

 2. Bitmap
  15 stycznia 2019

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

 3. Alan
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: medycyna[…]

 4. Old Man Winter
  19 stycznia 2019

  Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

 5. Kazimierz
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: psychoterapia[…]

 6. Sandra
  23 stycznia 2019

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

Powiązane tematy z artykułem: gynodian depot test obciążenia glukozą 75g wypalanie kurzajek

Posted by on 1 września 2019

W tym badaniu zidentyfikowaliśmy podgrupę 215 526 pacjentów, którzy przeszli operację ogólną lub naczyniową, z wykorzystaniem aktualnych kodów proceduralnych terminologii. 5 Ponieważ leczenie ambulatoryjne wiąże się z bardzo niską śmiertelnością, ograniczyliśmy analizę do 170 403 pacjentów, którzy przeszli hospitalizacja. Wreszcie, mając na uwadze nasze główne zainteresowanie zrozumieniem śmiertelności po operacji, dodatkowo ograniczyliśmy populację badaną do pacjentów poddanych zabiegom, w których odsetek zgonów przekroczył 1%. Dzięki tym wyjątkom nasze badanie zostało oparte na 84 730 pacjentach, u których wykonano spośród 42 operacji ogólnych i naczyniowych. Chociaż nasza kohorta badana obejmowała tylko 23% wszystkich pacjentów, którzy zapisali się do bazy danych, przechwyciła ona 68% zgonów. Podstawowe wyniki
Skoncentrowaliśmy się na dwóch głównych wynikach: częstości powikłań i częstości zgonów u pacjentów z poważnymi komplikacjami. Powikłania pooperacyjne obejmowały infekcje powierzchowne, głębokie i narządowe, ostra niewydolność nerek, krwawienie pooperacyjne wymagające przetoczenia, zawał mięśnia sercowego, zapalenie płuc, zatorowość płucna, udar, nieplanowana intubacja, pęknięcie powięziowe, długotrwała wentylacja mechaniczna (> 48 godz.), Zakrzepica żył głębokich infekcja dróg moczowych, wstrząs septyczny, utrata przeszczepów naczyniowych i niewydolność nerek. Oceniając związek między śmiertelnością szpitalną a powikłaniami, zbadaliśmy wszystkie powikłania i podgrupę poważnych powikłań. W celu zdefiniowania tego ostatniego wykluczono pacjentów z zakażeniem dróg moczowych, zakrzepicą żył głębokich (w przypadku braku zatorowości płucnej), infekcjami powierzchniowymi i niewydolnością nerek (w przypadku braku potrzeby dializy). Następnie ocenialiśmy śmiertelność po dużych powikłaniach (tj. Odsetku zgonów wśród pacjentów z co najmniej jednym poważnym powikłaniem).
Analiza statystyczna
Głównym celem tego badania było określenie związku między całkowitą śmiertelnością w szpitalu, powikłaniami i śmiertelnością po poważnych powikłaniach. Naszą główną zmienną narażenia była śmiertelność skorygowana o ryzyko, oceniana na poziomie szpitala. W tym celu zastosowaliśmy standardowe metody korekty ryzyka, które zostały wcześniej dobrze opisane i zatwierdzone3. Nasze modele opierały się na stopniowej regresji logistycznej wstecznej, obejmującej wiele zmiennych na poziomie pacjenta i na poziomie operacyjnym, takich jak wiek, płeć, stan funkcjonalny , Klasa American Society of Anesthesiologists, obecność lub brak procedury awaryjnej, przedoperacyjne wartości laboratoryjne (np. Albumina i kreatynina), przedoperacyjne współistniejące choroby (np. Przebyte zawał mięśnia sercowego, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroba naczyń mózgowych, utrata masy ciała, długotrwałe stosowanie kortykosteroidów i dializa) oraz rodzaj procedury. Nasz ostateczny model zawierał 13 zmiennych ze statystyką C równą 0,88.
Ponadto, na podstawie statystyk dobroci dopasowania Hosmer-Lemeshow, model był dobrze skalibrowany, z dobrym dopasowaniem pomiędzy zaobserwowanymi i oczekiwanymi zgonami we wszystkich decylach ryzyka. Przewidywane prawdopodobieństwa zgonu z tych modeli zostały następnie obliczone dla pacjentów w każdym szpitalu w celu oszacowania oczekiwanego wskaźnika zgonu. Następnie stosunek śmiertelności obserwowanej do oczekiwanej został pomnożony przez ogólny wskaźnik zgonów w bazie danych w celu uzyskania współczynnika zgonów skorygowanego o ryzyko dla każdego szpitala
[patrz też: gynodian depot, wypalanie kurzajek, wypalanie kurzajek objawy ]

 1. Gunhawk
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psychoterapia Mokotów[…]

 2. Bitmap
  15 stycznia 2019

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

 3. Alan
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: medycyna[…]

 4. Old Man Winter
  19 stycznia 2019

  Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

 5. Kazimierz
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: psychoterapia[…]

 6. Sandra
  23 stycznia 2019

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

Powiązane tematy z artykułem: gynodian depot test obciążenia glukozą 75g wypalanie kurzajek