Posted by on 1 września 2019

Częstości zgonów w wyniku operacji różnią się znacznie w poszczególnych szpitalach w Stanach Zjednoczonych. Płatnicy i regulatorzy koncentrują się obecnie na sposobach ograniczania powikłań pooperacyjnych, co może być jednym ze sposobów zmniejszenia obserwowanych różnic w śmiertelności. Wśród najważniejszych działań są plany wynagradzania za wydajność mające na celu stworzenie zachęt do większego przestrzegania praktyk opartych na dowodach dotyczących opieki okołooperacyjnej. Na przykład projekt poprawy opieki chirurgicznej w centrach usług Medicare i Medicaid Services (CMS) koncentruje się na zgodności procesów w przypadku trzech komplikacji chirurgicznych: zakażenia w miejscu operacji, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i niedokrwienia mięśnia sercowego. Niedawno CMS rozpoczął wstrzymywanie płatności za pewne możliwe do uniknięcia komplikacje.1 Nie wiadomo jednak, czy wysiłki te doprowadzą ostatecznie do zmniejszenia zmienności śmiertelności szpitalnej. Zamiast tego, różnice w tym, jak dobrze szpitale rozpoznają i ratują pacjentów od poważnych komplikacji po ich wystąpieniu, mogą również być ważne w wyjaśnianiu wskaźników śmierci. Wcześniejsze badania sugerowały, że brak ratunku – śmiertelność wśród pacjentów z poważnymi powikłaniami – może być ważnym mechanizmem leżącym u podstaw śmiertelności szpitalnej związanej z zabiegiem chirurgicznym.2 Jednakże, ponieważ badania te w dużej mierze opierały się na danych administracyjnych, związek między powikłaniami, niepowodzenie ratować, a śmiertelność nie została jasno wyjaśniona.
Lepsze zrozumienie takich relacji miałoby oczywiste implikacje dla rodzajów polityk, które mogą zmniejszyć umieralność chirurgiczną. W tym kontekście wykorzystaliśmy dane z Narodowego Programu poprawy jakości chirurgicznej American College of Surgeons, aby zbadać różnice w częstości zgonów w szpitalach związanych z operacją szpitalną. W szczególności skupiliśmy się na stopniu, w jakim wskaźniki powikłań i zgonów po wystąpieniu poważnego powikłania wyjaśniają różnice w śmiertelności w szpitalach.
Metody
Źródło danych i populacja badania
W latach 2005-2007 wykorzystaliśmy dane z Krajowego Programu poprawy jakości chirurgicznej American College of Surgeons. Program jest prospektywnym, wieloośrodkowym rejestrem klinicznym, który powstał w celu dostarczenia opinii na temat skorygowanych o ryzyko wyników w szpitalach dla celów poprawy jakości. Rozpoczęło się w 1991 roku jako inicjatywa jakości Veterans Health Administration w celu poprawy wyników leczenia chirurgicznego w szpitalach weteranów.3 W 2004 roku program zaczął gromadzić dane z nie-weteranów szpitali i obecnie obejmuje 186 ośrodków uczestniczących. Zarejestrowano ponad 130 zmiennych dotyczących pacjenta i czynnika, w tym dane demograficzne pacjentów, przedoperacyjne czynniki ryzyka, wartości laboratoryjne, zmienne śródoperacyjne oraz pooperacyjną 30-dniową zachorowalność i śmiertelność. Wszystkie informacje w bazie danych są zdiagnozowane, a świadoma zgoda jest uzyskiwana od pacjentów przed zbieraniem danych.
Proces zbierania danych opiera się na strategii pobierania prób, mającej na celu zebranie różnorodnego zestawu procedur chirurgicznych. Pielęgniarki przeszkolone w zakresie przeglądu chirurgicznego i klinicznego rejestrują dane za pomocą standardowych definicji. Wiarygodność danych zapewniona jest dzięki intensywnym mechanizmom szkoleniowym dla recenzentów pielęgniarki oraz przeprowadzaniu międzyoperatorskich audytów niezawodnościowych uczestniczących stron.4 Chociaż Narodowy Program Chirurgicznej Poprawki Jakości American College of Chirurgów zarządza bazą danych, autorzy są wyłącznie odpowiedzialni za analizy i wnioski przedstawione tutaj.
Najnowsza baza danych zawiera informacje o 363 897 pacjentach poddanych operacji w uczestniczących szpitalach w latach 2005-2007
[hasła pokrewne: laktuloza ulotka, test obciążenia glukozą 75g, asparaginian cardio duo ]

 1. Bartłomiej
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdjęcie rentgenowskie[…]

 2. Iga
  15 stycznia 2019

  Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

 3. Victoria
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: fizjoterapia warszawa[…]

 4. Manimal
  19 stycznia 2019

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

 5. Blister
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Kamica Żółciowa[…]

 6. Bianka
  23 stycznia 2019

  no to niegroźne czy nie?

Powiązane tematy z artykułem: asparaginian cardio duo laktuloza ulotka test obciążenia glukozą 75g

Posted by on 1 września 2019

Częstości zgonów w wyniku operacji różnią się znacznie w poszczególnych szpitalach w Stanach Zjednoczonych. Płatnicy i regulatorzy koncentrują się obecnie na sposobach ograniczania powikłań pooperacyjnych, co może być jednym ze sposobów zmniejszenia obserwowanych różnic w śmiertelności. Wśród najważniejszych działań są plany wynagradzania za wydajność mające na celu stworzenie zachęt do większego przestrzegania praktyk opartych na dowodach dotyczących opieki okołooperacyjnej. Na przykład projekt poprawy opieki chirurgicznej w centrach usług Medicare i Medicaid Services (CMS) koncentruje się na zgodności procesów w przypadku trzech komplikacji chirurgicznych: zakażenia w miejscu operacji, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i niedokrwienia mięśnia sercowego. Niedawno CMS rozpoczął wstrzymywanie płatności za pewne możliwe do uniknięcia komplikacje.1 Nie wiadomo jednak, czy wysiłki te doprowadzą ostatecznie do zmniejszenia zmienności śmiertelności szpitalnej. Zamiast tego, różnice w tym, jak dobrze szpitale rozpoznają i ratują pacjentów od poważnych komplikacji po ich wystąpieniu, mogą również być ważne w wyjaśnianiu wskaźników śmierci. Wcześniejsze badania sugerowały, że brak ratunku – śmiertelność wśród pacjentów z poważnymi powikłaniami – może być ważnym mechanizmem leżącym u podstaw śmiertelności szpitalnej związanej z zabiegiem chirurgicznym.2 Jednakże, ponieważ badania te w dużej mierze opierały się na danych administracyjnych, związek między powikłaniami, niepowodzenie ratować, a śmiertelność nie została jasno wyjaśniona.
Lepsze zrozumienie takich relacji miałoby oczywiste implikacje dla rodzajów polityk, które mogą zmniejszyć umieralność chirurgiczną. W tym kontekście wykorzystaliśmy dane z Narodowego Programu poprawy jakości chirurgicznej American College of Surgeons, aby zbadać różnice w częstości zgonów w szpitalach związanych z operacją szpitalną. W szczególności skupiliśmy się na stopniu, w jakim wskaźniki powikłań i zgonów po wystąpieniu poważnego powikłania wyjaśniają różnice w śmiertelności w szpitalach.
Metody
Źródło danych i populacja badania
W latach 2005-2007 wykorzystaliśmy dane z Krajowego Programu poprawy jakości chirurgicznej American College of Surgeons. Program jest prospektywnym, wieloośrodkowym rejestrem klinicznym, który powstał w celu dostarczenia opinii na temat skorygowanych o ryzyko wyników w szpitalach dla celów poprawy jakości. Rozpoczęło się w 1991 roku jako inicjatywa jakości Veterans Health Administration w celu poprawy wyników leczenia chirurgicznego w szpitalach weteranów.3 W 2004 roku program zaczął gromadzić dane z nie-weteranów szpitali i obecnie obejmuje 186 ośrodków uczestniczących. Zarejestrowano ponad 130 zmiennych dotyczących pacjenta i czynnika, w tym dane demograficzne pacjentów, przedoperacyjne czynniki ryzyka, wartości laboratoryjne, zmienne śródoperacyjne oraz pooperacyjną 30-dniową zachorowalność i śmiertelność. Wszystkie informacje w bazie danych są zdiagnozowane, a świadoma zgoda jest uzyskiwana od pacjentów przed zbieraniem danych.
Proces zbierania danych opiera się na strategii pobierania prób, mającej na celu zebranie różnorodnego zestawu procedur chirurgicznych. Pielęgniarki przeszkolone w zakresie przeglądu chirurgicznego i klinicznego rejestrują dane za pomocą standardowych definicji. Wiarygodność danych zapewniona jest dzięki intensywnym mechanizmom szkoleniowym dla recenzentów pielęgniarki oraz przeprowadzaniu międzyoperatorskich audytów niezawodnościowych uczestniczących stron.4 Chociaż Narodowy Program Chirurgicznej Poprawki Jakości American College of Chirurgów zarządza bazą danych, autorzy są wyłącznie odpowiedzialni za analizy i wnioski przedstawione tutaj.
Najnowsza baza danych zawiera informacje o 363 897 pacjentach poddanych operacji w uczestniczących szpitalach w latach 2005-2007
[hasła pokrewne: laktuloza ulotka, test obciążenia glukozą 75g, asparaginian cardio duo ]

 1. Bartłomiej
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdjęcie rentgenowskie[…]

 2. Iga
  15 stycznia 2019

  Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

 3. Victoria
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: fizjoterapia warszawa[…]

 4. Manimal
  19 stycznia 2019

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

 5. Blister
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Kamica Żółciowa[…]

 6. Bianka
  23 stycznia 2019

  no to niegroźne czy nie?

Powiązane tematy z artykułem: asparaginian cardio duo laktuloza ulotka test obciążenia glukozą 75g