Posted by on 23 września 2018

Stałe odsysanie treści żołądkowej usuwa niebezpieczeństwo rozejścia się szwów, które mogłoby nastąpić w razie rozdęcia żołądka; po upływie 12 godzin podajemy choremu co pół godziny po łyżeczce herbaty, jeżeli wymioty już ustały. Z chwilą odejścia wiatrów usuwamy sondę żołądkową. Ostatnio Taylor ogłosił 28 przypadków przedziurawienia wrzodu żołądka -leczonych wyłącznie sposobem zachowawczym za pomocą stałego sączkowania żołądka; zmarło tylko 4 chorych, tj. 14%, a więc odsetek mniej więcej ten sam co po leczeniu operacyjnym. Z wyjątkiem 3 przypadków wszyscy chorzy przybyli do szpitala w ciągu pierwszych 6 godzin, niektórzy już po upływie 1-3 godzin od chwili przedziurawienia. [patrz też: spiaczka cukrzycowa objawy, psychoterapia dzieci i młodzieży, spiaczka cukrzycowa ]

Powiązane tematy z artykułem: psychoterapia dzieci i młodzieży spiaczka cukrzycowa spiaczka cukrzycowa objawy

Posted by on 23 września 2018

Stałe odsysanie treści żołądkowej usuwa niebezpieczeństwo rozejścia się szwów, które mogłoby nastąpić w razie rozdęcia żołądka; po upływie 12 godzin podajemy choremu co pół godziny po łyżeczce herbaty, jeżeli wymioty już ustały. Z chwilą odejścia wiatrów usuwamy sondę żołądkową. Ostatnio Taylor ogłosił 28 przypadków przedziurawienia wrzodu żołądka -leczonych wyłącznie sposobem zachowawczym za pomocą stałego sączkowania żołądka; zmarło tylko 4 chorych, tj. 14%, a więc odsetek mniej więcej ten sam co po leczeniu operacyjnym. Z wyjątkiem 3 przypadków wszyscy chorzy przybyli do szpitala w ciągu pierwszych 6 godzin, niektórzy już po upływie 1-3 godzin od chwili przedziurawienia. [patrz też: spiaczka cukrzycowa objawy, psychoterapia dzieci i młodzieży, spiaczka cukrzycowa ]

Powiązane tematy z artykułem: psychoterapia dzieci i młodzieży spiaczka cukrzycowa spiaczka cukrzycowa objawy