rozpoznajemy przedziurawienie wrzodu zoladka

Lip. 20, 2019 by

Przypadków oklejonej perforacji nie operujemy

Lip. 19, 2019 by

Alloksan jest bardzo wrazliwy na dzialanie nawet bardzo rozcienczonych zasad

Lip. 17, 2019 by

Alloksan jest bardzo wrażliwy na działanie nawet bardzo rozcieńczonych zasad, gdyż już pH 7,4 sprowadza w nim zmiany chemiczne, powstały zaś wtedy produkt jest nieczynny. Uzyskanie doświadczalne cukrzycy przez uszkodzenie

Progowa przerwa w pompowaniu insuliny w celu zmniejszenia hipoglikemii

Lip. 14, 2019 by

Bergenstal i in. (Wydanie z 18 lipca) donosi o zmniejszeniu nocnej hipoglikemii za pomocą obniżonej glikemii (lub progu) funkcji pompy insulinowej w połączeniu z ciągłym monitorem glukozy. Pacjenci nie tylko

Opieka obserwacyjna

Lip. 14, 2019 by

W artykule w Perspektywie Baugh i Schuur (wydanie z 25 lipca) podnoszą ważne obawy dotyczące beneficjentów Medicare, którzy stoją w obliczu wysokich kosztów podczas pobytów obserwacyjnych. Zdaniem autorów obserwacja rachunków

Przemówienie u zaintubowanego doustnie pacjenta

Lip. 13, 2019 by

Zaintubowany pacjent z odzyskaną zdolnością do mówienia za pomocą elektrow wiadomości po zabiegu Bilobectomy. (00:09) Rycina 1. Rycina 1. Pacjent z intubacją doustną z elektrolitownikiem.

Implanty slimakowe

Lip. 13, 2019 by

W swoim artykule z Perspektywy (wydanie z 26 września), O Donoghue stwierdza, że euforia wpływa na jakość życia poprzez nieustanne niszczenie maszyn komunikacji ludzkiej. Podkreśla implanty ślimakowe jako panaceum dla

Badania ponatinibu

Lip. 12, 2019 by

Cortes i in. (7 listopada) raportują wyniki swoich badań ponatinibu, które zostały wycofane z rynku z powodu nadmiernego ryzyka poważnych zdarzeń naczyniowych, ale teraz mogą być przepisane w ramach strategii

HDL Cholesterol Efflux Pojemność i incydentów sercowo-naczyniowych

Lip. 6, 2019 by

Nie jest jasne, czy stężenie cholesterolu w dużej gęstości (HDL) odgrywa rolę przyczynową w miażdżycy tętnic. Ważniejszym czynnikiem może być zdolność wypływu cholesterolu HDL, zdolność HDL do przyjmowania cholesterolu z

Lekarze na temat pokrycia – opinie lekarzy na temat nowej opcji ubezpieczenia publicznego i rozszerzenia Medicare ad

Lip. 3, 2019 by

Wszystkie dostępne dane zostały przeanalizowane 4 września 2009 r. Trzecia fala badań została zainicjowana 27 sierpnia 2009 r. Ostateczna próba objęła 5157 lekarzy, ale 221 z nich miało nieprawidłowy lub