Posted by on 1 listopada 2018

Kongres może skorzystać z programu Medicare, aby rozpocząć nas tą drogą. Uważamy, że Kongres powinien wyznaczyć 3-letni termin na stworzenie i wdrożenie nowych metod płatności Medicare. CMS może początkowo ustanowić nowe metody płatności oparte na wartościach, zawierające metryki dotyczące wyników, bezpieczeństwa i obsługi dla najdroższych trzech do pięciu warunków i procedur – wysyłając usługodawców wiadomość, że muszą rozpocząć przebudowę świadczenia opieki, aby stworzyć lepszą wartość dla pacjentów. Jednym z pomysłów jest oparcie części płatności Medicare na lekarzach i szpitalach na wynikach wartości, nagradzając tych, którzy oferują opiekę o wysokiej wartości i motywujących innych do poprawy. Oceny wartości można konstruować dla wielu typów modeli płatności, w tym płatności z tytułu szpitalnych płatności związanych z diagnozą, opłat lekarzy, aktualizacji płatności i innych formuł płatności, w tym płatności pakietowych. Dostawcy byliby wtedy wypłacani na podstawie ich wyników wartości. Z czasem wierzymy, że pracownicy służby zdrowia zmienią swoje zachowanie – na przykład dzielą się informacjami i eliminują niepotrzebne testy – w celu zwiększenia wartości.
Filozof, Seneka, powiedział: Najczęściej zbłądzamy na dobrze wydeptanej i często uczęszczanej drodze. Istnieje wyraźna ścieżka do wyższej jakości i tańszej opieki zdrowotnej, jeśli chcemy zejść ze znanej trasy. Musimy zdefiniować wartość, publicznie wyświetlić zrozumiałe wyniki wartości i zapłacić za wartość. Jeśli narzędzia i zachęty zostaną dostosowane do tego celu, będziemy na dobrej drodze do przekształcenia amerykańskiej opieki zdrowotnej.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Ten artykuł (10.1056 / NEJMp0907561) został opublikowany 23 września 2009 r. O godz.
Author Affiliations
Z kliniki Mayo, Rochester, MN.

[patrz też: enelmed warszawa, kolka trzustkowa, zdrowie fizyczne definicja ]

Powiązane tematy z artykułem: enelmed warszawa kolka trzustkowa zdrowie fizyczne definicja

Posted by on 1 listopada 2018

Kongres może skorzystać z programu Medicare, aby rozpocząć nas tą drogą. Uważamy, że Kongres powinien wyznaczyć 3-letni termin na stworzenie i wdrożenie nowych metod płatności Medicare. CMS może początkowo ustanowić nowe metody płatności oparte na wartościach, zawierające metryki dotyczące wyników, bezpieczeństwa i obsługi dla najdroższych trzech do pięciu warunków i procedur – wysyłając usługodawców wiadomość, że muszą rozpocząć przebudowę świadczenia opieki, aby stworzyć lepszą wartość dla pacjentów. Jednym z pomysłów jest oparcie części płatności Medicare na lekarzach i szpitalach na wynikach wartości, nagradzając tych, którzy oferują opiekę o wysokiej wartości i motywujących innych do poprawy. Oceny wartości można konstruować dla wielu typów modeli płatności, w tym płatności z tytułu szpitalnych płatności związanych z diagnozą, opłat lekarzy, aktualizacji płatności i innych formuł płatności, w tym płatności pakietowych. Dostawcy byliby wtedy wypłacani na podstawie ich wyników wartości. Z czasem wierzymy, że pracownicy służby zdrowia zmienią swoje zachowanie – na przykład dzielą się informacjami i eliminują niepotrzebne testy – w celu zwiększenia wartości.
Filozof, Seneka, powiedział: Najczęściej zbłądzamy na dobrze wydeptanej i często uczęszczanej drodze. Istnieje wyraźna ścieżka do wyższej jakości i tańszej opieki zdrowotnej, jeśli chcemy zejść ze znanej trasy. Musimy zdefiniować wartość, publicznie wyświetlić zrozumiałe wyniki wartości i zapłacić za wartość. Jeśli narzędzia i zachęty zostaną dostosowane do tego celu, będziemy na dobrej drodze do przekształcenia amerykańskiej opieki zdrowotnej.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Ten artykuł (10.1056 / NEJMp0907561) został opublikowany 23 września 2009 r. O godz.
Author Affiliations
Z kliniki Mayo, Rochester, MN.

[patrz też: enelmed warszawa, kolka trzustkowa, zdrowie fizyczne definicja ]

Powiązane tematy z artykułem: enelmed warszawa kolka trzustkowa zdrowie fizyczne definicja