Posted by on 1 listopada 2018

Amerykanie nie zawsze otrzymują wysokiej jakości opiekę zdrowotną. Łącznie nasz kraj wydaje więcej na opiekę zdrowotną niż jakikolwiek inny naród, ale nasi ludzie nie otrzymują w zamian najlepszych wyników, bezpieczeństwa, usług lub dostępu. Chociaż niektóre organizacje, regiony i stany zapewniają wysokiej jakości, niedrogie usługi opieki, wiele z nich nie. Czas, aby wysokiej jakości opieka zdrowotna stała się normą w Stanach Zjednoczonych. Aby osiągnąć ten cel, musimy zapewnić lekarzom i innym dostawcom odpowiedzialność za zapewnienie opieki zdrowotnej o wysokiej wartości, zdefiniowanej zarówno pod względem jakości, jak i kosztów: wartość = jakość ÷ koszt. W tym równaniu jakość obejmuje wyniki kliniczne, bezpieczeństwo i zadowolenie zgłaszane przez pacjentów, a koszt obejmuje koszty opieki w czasie. Wyniki leczenia szpitalnego, procedur i chorób przewlekłych można ocenić za pomocą takich środków, jak przyjęcie do szpitala, wizyty w oddziale ratunkowym, nieplanowane wizyty, liczba zgonów, powikłania pooperacyjne, dni spędzone w szkole lub w pracy, pomiary czynności narządów i wyniki w sprawie ogólnych badań zdrowotnych. Bezpieczeństwo można ocenić za pomocą takich środków, jak infekcje linii centralnej, błędy w stosowaniu leków i powikłania pooperacyjne. A satysfakcję pacjenta można ocenić ilościowo za pomocą narzędzi, takich jak te używane przez National Health Corporation Przewodnik Healthcare Market Guide. Dane o wydajności są dostępne z takich szacownych źródeł, jak Agencja ds. Badań i Jakości w Ochronie Zdrowia, Krajowe Forum Jakości, Grupa Leapfrog, AQA Alliance, konsorcjum University HealthSystem, analiza i dokumentacja dostawcy Medicare oraz fundusz Commonwealth. Dane dotyczące regionalnych wydatków na Medicare z Centrów Opieki Zdrowotnej i Medicaid Services (CMS) lub z Atlasu Zdrowia Dartmouth mogą dostarczyć mianownik równania.
W ten sposób możemy stworzyć wynik wartości dla każdej instytucji medycznej i udostępnić ją publicznie. Taki wynik dawałby bardziej przejrzyste informacje niż obecnie dostępne w wielu aspektach opieki nad świadczeniodawcami. Jeśli jedna instytucja może zdiagnozować stan pacjenta za pomocą testów o wartości 10 000 USD, podczas gdy inna musi wydać 15 000 USD na osiągnięcie tego samego rezultatu, istnieje wyraźna różnica w wartości. Uzbrojeni w konkretne dane, pacjenci mogli wybrać obiekt o wysokiej wartości ponad ten, który pobiera więcej, ale dostarcza mniej. Pracownicy służby zdrowia zaczną wtedy konkurować o najważniejsze elementy – wyniki, bezpieczeństwo, serwis i koszty. Dostawcy o gorszych wynikach, mniej zadowoleni pacjenci i wyższe koszty stracą pacjentów, co pobudzi ich do poprawy wartości.
Niektórzy krytycy twierdzą, że nieuczciwe jest wykorzystywanie obecnie dostępnych wskaźników do porównywania dostawców, ponieważ dane mogły nie zostać odpowiednio dostosowane pod kątem ciężkości choroby lub poziomu ubóstwa lub statusu mniejszości pacjentów. To prawda, że dostępne dane są niedoskonałe i powinny być dostosowane do ryzyka w stopniu, w jakim pozwala na to bieżąca ekspertyza. Jednakże, biorąc pod uwagę próżnię, w której Amerykanie obecnie dokonują wyborów w zakresie opieki zdrowotnej, a osoby trzecie płacą za usługi, opłacenie ich wartości stanowiłoby znaczący krok w kierunku zakupu opartego na dowodach.
Naukowcy z Instytutu Zdrowia i Praktyki Klinicznej Dartmouth, którzy badają regionalne różnice w jakości i wydatkach opieki zdrowotnej, udokumentowali, że większa opieka niekoniecznie przekłada się na lepszą opiekę
[patrz też: kto nie może zostać dawcą szpiku, ile czeka się na sanatorium z nfz, odbudowa kości szczęki ]

Powiązane tematy z artykułem: ile czeka się na sanatorium z nfz kto nie może zostać dawcą szpiku odbudowa kości szczęki

Posted by on 1 listopada 2018

Amerykanie nie zawsze otrzymują wysokiej jakości opiekę zdrowotną. Łącznie nasz kraj wydaje więcej na opiekę zdrowotną niż jakikolwiek inny naród, ale nasi ludzie nie otrzymują w zamian najlepszych wyników, bezpieczeństwa, usług lub dostępu. Chociaż niektóre organizacje, regiony i stany zapewniają wysokiej jakości, niedrogie usługi opieki, wiele z nich nie. Czas, aby wysokiej jakości opieka zdrowotna stała się normą w Stanach Zjednoczonych. Aby osiągnąć ten cel, musimy zapewnić lekarzom i innym dostawcom odpowiedzialność za zapewnienie opieki zdrowotnej o wysokiej wartości, zdefiniowanej zarówno pod względem jakości, jak i kosztów: wartość = jakość ÷ koszt. W tym równaniu jakość obejmuje wyniki kliniczne, bezpieczeństwo i zadowolenie zgłaszane przez pacjentów, a koszt obejmuje koszty opieki w czasie. Wyniki leczenia szpitalnego, procedur i chorób przewlekłych można ocenić za pomocą takich środków, jak przyjęcie do szpitala, wizyty w oddziale ratunkowym, nieplanowane wizyty, liczba zgonów, powikłania pooperacyjne, dni spędzone w szkole lub w pracy, pomiary czynności narządów i wyniki w sprawie ogólnych badań zdrowotnych. Bezpieczeństwo można ocenić za pomocą takich środków, jak infekcje linii centralnej, błędy w stosowaniu leków i powikłania pooperacyjne. A satysfakcję pacjenta można ocenić ilościowo za pomocą narzędzi, takich jak te używane przez National Health Corporation Przewodnik Healthcare Market Guide. Dane o wydajności są dostępne z takich szacownych źródeł, jak Agencja ds. Badań i Jakości w Ochronie Zdrowia, Krajowe Forum Jakości, Grupa Leapfrog, AQA Alliance, konsorcjum University HealthSystem, analiza i dokumentacja dostawcy Medicare oraz fundusz Commonwealth. Dane dotyczące regionalnych wydatków na Medicare z Centrów Opieki Zdrowotnej i Medicaid Services (CMS) lub z Atlasu Zdrowia Dartmouth mogą dostarczyć mianownik równania.
W ten sposób możemy stworzyć wynik wartości dla każdej instytucji medycznej i udostępnić ją publicznie. Taki wynik dawałby bardziej przejrzyste informacje niż obecnie dostępne w wielu aspektach opieki nad świadczeniodawcami. Jeśli jedna instytucja może zdiagnozować stan pacjenta za pomocą testów o wartości 10 000 USD, podczas gdy inna musi wydać 15 000 USD na osiągnięcie tego samego rezultatu, istnieje wyraźna różnica w wartości. Uzbrojeni w konkretne dane, pacjenci mogli wybrać obiekt o wysokiej wartości ponad ten, który pobiera więcej, ale dostarcza mniej. Pracownicy służby zdrowia zaczną wtedy konkurować o najważniejsze elementy – wyniki, bezpieczeństwo, serwis i koszty. Dostawcy o gorszych wynikach, mniej zadowoleni pacjenci i wyższe koszty stracą pacjentów, co pobudzi ich do poprawy wartości.
Niektórzy krytycy twierdzą, że nieuczciwe jest wykorzystywanie obecnie dostępnych wskaźników do porównywania dostawców, ponieważ dane mogły nie zostać odpowiednio dostosowane pod kątem ciężkości choroby lub poziomu ubóstwa lub statusu mniejszości pacjentów. To prawda, że dostępne dane są niedoskonałe i powinny być dostosowane do ryzyka w stopniu, w jakim pozwala na to bieżąca ekspertyza. Jednakże, biorąc pod uwagę próżnię, w której Amerykanie obecnie dokonują wyborów w zakresie opieki zdrowotnej, a osoby trzecie płacą za usługi, opłacenie ich wartości stanowiłoby znaczący krok w kierunku zakupu opartego na dowodach.
Naukowcy z Instytutu Zdrowia i Praktyki Klinicznej Dartmouth, którzy badają regionalne różnice w jakości i wydatkach opieki zdrowotnej, udokumentowali, że większa opieka niekoniecznie przekłada się na lepszą opiekę
[patrz też: kto nie może zostać dawcą szpiku, ile czeka się na sanatorium z nfz, odbudowa kości szczęki ]

Powiązane tematy z artykułem: ile czeka się na sanatorium z nfz kto nie może zostać dawcą szpiku odbudowa kości szczęki