Posted by on 14 września 2019

Gastrojejunostomia tylna poprzez krezkę poprzecznicy nie wchodzi w grę w następujących przypadkach: 1. w razie nadkwasoty żołądka. Jeżeli po gastroenterostomii kwasota nie ulega obniżeniu na stałe, musimy się liczyć z powstaniem owrzodzenia jelita czczego, a resekcja po uprzedniej gastroenterostomii tylnej może być bardzo trudna; jest ona w każdym razie trudniejsza niż po gastroenterostomii przedniej, toteż jeżeli z jakichkolwiek powodów robimy zamiast resekcji operację utworzenia przetoki żołądkowo-jelitowej, uciekamy się raczej do gastroenterostomii przedniej. 2. Jeżeli krótkość lub przykurczenie krezki poprzecznicy albo swoisty przebieg naczyń krezki (a. coli ca media) nie pozwala na uruchomienie krezki i utworzenie szerokiego otworu. [więcej w: allergovit, edward wylęgała, mefedron zjazd ]

 1. Airport Hobo
  19 stycznia 2019

  Pisane na kolanie

 2. Jerzy
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: brzydki zapach z ust[…]

 3. The Howling Swede
  23 stycznia 2019

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

Powiązane tematy z artykułem: allergovit edward wylęgała mefedron zjazd

Posted by on 14 września 2019

Gastrojejunostomia tylna poprzez krezkę poprzecznicy nie wchodzi w grę w następujących przypadkach: 1. w razie nadkwasoty żołądka. Jeżeli po gastroenterostomii kwasota nie ulega obniżeniu na stałe, musimy się liczyć z powstaniem owrzodzenia jelita czczego, a resekcja po uprzedniej gastroenterostomii tylnej może być bardzo trudna; jest ona w każdym razie trudniejsza niż po gastroenterostomii przedniej, toteż jeżeli z jakichkolwiek powodów robimy zamiast resekcji operację utworzenia przetoki żołądkowo-jelitowej, uciekamy się raczej do gastroenterostomii przedniej. 2. Jeżeli krótkość lub przykurczenie krezki poprzecznicy albo swoisty przebieg naczyń krezki (a. coli ca media) nie pozwala na uruchomienie krezki i utworzenie szerokiego otworu. [więcej w: allergovit, edward wylęgała, mefedron zjazd ]

 1. Airport Hobo
  19 stycznia 2019

  Pisane na kolanie

 2. Jerzy
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: brzydki zapach z ust[…]

 3. The Howling Swede
  23 stycznia 2019

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

Powiązane tematy z artykułem: allergovit edward wylęgała mefedron zjazd