Posted by on 11 września 2019

KIŁA TRZUSTKI (LUES PANCREATIS) Kiła trzustki może być wrodzona i nabyta. Kiła wrodzona bywa przedwczesna (lues pancreatis congenita praecox) i późna (lues pancreatis congenita tarda). Kiła wrodzona polega w większości przypadków na obfitym rozroście tkanki łącznej międzyzrazikowej, zwłaszcza w obwodowej części zrazików. Z czasem tkanka łączna przenika do wewnątrz zrazików i nawet pomiędzy ich komórki i kurcząc się, wiedzie do zaniku miąższu trzustki. Taka sama sprawa toczy się dookoła wysp Langerhansa. Różnica polega na tym, że komórki wysp są znacznie oporniejsze na działanie ucisku ze strony tkanki łącznej. Najczęstszą zatem sprawą w trzustce na tle kiły wrodzonej jest przewlekłe rozlane, śródmiąższowe jej zapalenie (pcmcreatuis interstitalis diffusa chronica). Anatomiczna postać kilakowa zdarza się w kile wrodzonej trzustki bardzo rzadko. Obie postaci sadowią się przeważnie w głowie trzustki, która w kiłowym zapaleniu śródmiąższowym przeistacza się w twór bardzo twardy. Kiła nabyta trzustki objawia się także częściej w postaci przewlekłego śródmiąższowego zapalenia. Rzadziej spotyka się postać kilakową która polega na powstaniu w trzustce dużych Iub małych, czasami nawet drobnowidowych kilaków. Dalszy los kilaków jest taki sam jak kilaków w wątrobie. Obydwie postaci kiły nabytej trzustki objawiają się klinicznie tak, jak przewlekłe zapalenie trzustki nieswoiste. Kiłowe pochodzenie przewlekłego zapalenia trzustki rozpoznaje się na podstawie wywiadów, obecności objawów kiły innych narządów i dodatniego odczynu Wassermanna w krwi. O możliwości kiły trzustki, ze względu na leczenie, trzeba pamiętać szczególnie w cukrzycy. Postać kilakowa w początkowym okresie rokuje dobrze, gdyż leczenie swoiste jest przeważnie skuteczne, natomiast postać śródmiąższowa, włóknisto-stwardniejąca jest bardzo oporna. [patrz też: padolten cena, test obciążenia glukozą 75g, wstrząsu hipoglikemicznego ]

 1. Tola
  19 stycznia 2019

  Witam ,choruje już 12 lat 

 2. Victoria
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: farmacja[…]

 3. Kamil
  23 stycznia 2019

  Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

Powiązane tematy z artykułem: padolten cena test obciążenia glukozą 75g wstrząsu hipoglikemicznego

Posted by on 11 września 2019

KIŁA TRZUSTKI (LUES PANCREATIS) Kiła trzustki może być wrodzona i nabyta. Kiła wrodzona bywa przedwczesna (lues pancreatis congenita praecox) i późna (lues pancreatis congenita tarda). Kiła wrodzona polega w większości przypadków na obfitym rozroście tkanki łącznej międzyzrazikowej, zwłaszcza w obwodowej części zrazików. Z czasem tkanka łączna przenika do wewnątrz zrazików i nawet pomiędzy ich komórki i kurcząc się, wiedzie do zaniku miąższu trzustki. Taka sama sprawa toczy się dookoła wysp Langerhansa. Różnica polega na tym, że komórki wysp są znacznie oporniejsze na działanie ucisku ze strony tkanki łącznej. Najczęstszą zatem sprawą w trzustce na tle kiły wrodzonej jest przewlekłe rozlane, śródmiąższowe jej zapalenie (pcmcreatuis interstitalis diffusa chronica). Anatomiczna postać kilakowa zdarza się w kile wrodzonej trzustki bardzo rzadko. Obie postaci sadowią się przeważnie w głowie trzustki, która w kiłowym zapaleniu śródmiąższowym przeistacza się w twór bardzo twardy. Kiła nabyta trzustki objawia się także częściej w postaci przewlekłego śródmiąższowego zapalenia. Rzadziej spotyka się postać kilakową która polega na powstaniu w trzustce dużych Iub małych, czasami nawet drobnowidowych kilaków. Dalszy los kilaków jest taki sam jak kilaków w wątrobie. Obydwie postaci kiły nabytej trzustki objawiają się klinicznie tak, jak przewlekłe zapalenie trzustki nieswoiste. Kiłowe pochodzenie przewlekłego zapalenia trzustki rozpoznaje się na podstawie wywiadów, obecności objawów kiły innych narządów i dodatniego odczynu Wassermanna w krwi. O możliwości kiły trzustki, ze względu na leczenie, trzeba pamiętać szczególnie w cukrzycy. Postać kilakowa w początkowym okresie rokuje dobrze, gdyż leczenie swoiste jest przeważnie skuteczne, natomiast postać śródmiąższowa, włóknisto-stwardniejąca jest bardzo oporna. [patrz też: padolten cena, test obciążenia glukozą 75g, wstrząsu hipoglikemicznego ]

 1. Tola
  19 stycznia 2019

  Witam ,choruje już 12 lat 

 2. Victoria
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: farmacja[…]

 3. Kamil
  23 stycznia 2019

  Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

Powiązane tematy z artykułem: padolten cena test obciążenia glukozą 75g wstrząsu hipoglikemicznego