Posted by on 1 września 2019

Wykrywanie BSEP i związanego z opornością wielolekową białka 2 (MRP2) przeprowadzono za pomocą metody odzyskiwania antygenu, jak opisano wcześniej, 12 z mysim monoklonalnym przeciwciałem anty-MRP2 (klon M2III-6, Chemicon International) i kozim poliklonalnym przeciwciało anty-BSEP (Santa Cruz Biotechnology) jako przeciwciała pierwotne. Pośrednia analiza immunofluorescencyjna
Próbki surowicy od pacjentów badano przesiewowo w rozcieńczeniach w zakresie od 1:40 do 1: 5120, przy użyciu przygotowanych w handlu skrawków z wątroby, nerek i żołądka szczura (Euroimmun, Lübeck). Związane przeciwciała wykrywano stosując skoniugowane z izotiocyjanianem fluoresceiny (FITC) królicze przeciwludzkie przeciwciała IgA, IgG i IgM (DakoCytomation).
Analiza Western-Blot
Pęcherzyki pęcherzykowe (zawierające łącznie 30 .g białka) z komórek Sf9 (pochodzących ze Spodoptera frugiperda) eksprymujących ludzki BSEP (Sigma-Aldrich) lub ludzki MRP1 (BD Biosciences) frakcjonowano za pomocą 10% dodecylosiarczanu sodu – poliakrylamidu- elektroforeza żelowa. Żele przeniesiono na membrany z difluorku poliwinylidenu i pocięto na paski, które sondowano próbkami surowicy pobranymi od pacjentów (w rozcieńczeniu 1: 100) lub przeciwciałem kozim przeciw ludzkiemu BSEP (w rozcieńczeniu 1: 200). Kompleksy immunologiczne wykrywano za pomocą sprzężonych z peroksydazą chrzanową kozich immunoglobulin przeciwludzkich (rozcieńczenie 1: 16,000, Nordic Immunological Laboratories) lub króliczych immunoglobulin anty-matowych (rozcieńczenie 1: 6000, DakoCytomation).
Ocena funkcjonalnego transportu
Pobranie wyznakowanego 3H taurocholanu (American Radiolabeled Chemicals) w pęcherzykach błon komórkowych z komórek Sf9 eksprymujących ludzki BSEP mierzono w obecności i przy braku 4 mM ATP, jak opisano wcześniej, 13,14 za pomocą szybkiego testu filtracji. Do badań hamowania pęcherzyki błony inkubowano wstępnie w 37 ° C przez 30 minut w obecności próbek surowicy od pacjentów (rozcieńczenie, 1:75) lub 20 uM cyklosporyny.
W studiach Vivo
Cztery grupy po trzy samce szczurów (szczury Sprague-Dawley, w 4 tygodniu życia, o masie ciała od 60 do 65 g) wstrzyknięto do żyły ogonowej przez dwa kolejne dni 0,2 ml soli fizjologicznej buforowanej fosforanem, sól fizjologiczna buforowana fosforanem zawierająca 40 .g króliczego przeciwciała poliklonalnego przeciwko ludzkiemu BSEP (H-180, Santa Cruz Biotechnology), 10 mg ludzkiej IgG (Grifols) lub sterylizowanej przez filtr surowicy od Pacjenta 2 przy miano przeciwciał 1: 5210. Dwadzieścia cztery godziny po ostatnim zastrzyku znieczuliliśmy zwierzęta izofluranem, pobraliśmy próbki ich żółci przez kaniulę umieszczoną we wspólnym przewodzie żółciowym przez 15 minut, a następnie wykonano wykrwawienie przez wznoszący się cava. Przebadaliśmy całkowite kwasy żółciowe za pomocą metody dehydrogenazy 3.-hydroksysteroidowej15 i przetestowaliśmy różnice między czterema grupami szczurów, stosując test t-Studenta. Skrawki tkanki wątroby (grubość 4 .m) inkubowano przez godzinę z przeciwciałami drugorzędowymi (skoniugowane z AlexaFluor488 przeciwciało IgG w rozcieńczeniu 1: 100 lub skoniugowane z FITC przeciwciała przeciw ludzkiemu IgA, IgG i IgM w rozcieńczeniu 1:20) . Te same sekcje inkubowano następnie z mysim przeciwciałem anty-MRP2 (rozcieńczenie 1: 100) i skoniugowanymi z przeciwciałem anty-AlexaFluor594 przeciwciałami drugorzędowymi (Molecular Probes)
[więcej w: padolten cena, asparaginian cardio duo, laktuloza ulotka ]

 1. Pepper Legs
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: uzależnienia[…]

 2. Sandbox
  19 stycznia 2019

  Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

 3. Jakub
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fdm kurs[…]

 4. Dominika
  23 stycznia 2019

  Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

Powiązane tematy z artykułem: asparaginian cardio duo laktuloza ulotka padolten cena

Posted by on 1 września 2019

Wykrywanie BSEP i związanego z opornością wielolekową białka 2 (MRP2) przeprowadzono za pomocą metody odzyskiwania antygenu, jak opisano wcześniej, 12 z mysim monoklonalnym przeciwciałem anty-MRP2 (klon M2III-6, Chemicon International) i kozim poliklonalnym przeciwciało anty-BSEP (Santa Cruz Biotechnology) jako przeciwciała pierwotne. Pośrednia analiza immunofluorescencyjna
Próbki surowicy od pacjentów badano przesiewowo w rozcieńczeniach w zakresie od 1:40 do 1: 5120, przy użyciu przygotowanych w handlu skrawków z wątroby, nerek i żołądka szczura (Euroimmun, Lübeck). Związane przeciwciała wykrywano stosując skoniugowane z izotiocyjanianem fluoresceiny (FITC) królicze przeciwludzkie przeciwciała IgA, IgG i IgM (DakoCytomation).
Analiza Western-Blot
Pęcherzyki pęcherzykowe (zawierające łącznie 30 .g białka) z komórek Sf9 (pochodzących ze Spodoptera frugiperda) eksprymujących ludzki BSEP (Sigma-Aldrich) lub ludzki MRP1 (BD Biosciences) frakcjonowano za pomocą 10% dodecylosiarczanu sodu – poliakrylamidu- elektroforeza żelowa. Żele przeniesiono na membrany z difluorku poliwinylidenu i pocięto na paski, które sondowano próbkami surowicy pobranymi od pacjentów (w rozcieńczeniu 1: 100) lub przeciwciałem kozim przeciw ludzkiemu BSEP (w rozcieńczeniu 1: 200). Kompleksy immunologiczne wykrywano za pomocą sprzężonych z peroksydazą chrzanową kozich immunoglobulin przeciwludzkich (rozcieńczenie 1: 16,000, Nordic Immunological Laboratories) lub króliczych immunoglobulin anty-matowych (rozcieńczenie 1: 6000, DakoCytomation).
Ocena funkcjonalnego transportu
Pobranie wyznakowanego 3H taurocholanu (American Radiolabeled Chemicals) w pęcherzykach błon komórkowych z komórek Sf9 eksprymujących ludzki BSEP mierzono w obecności i przy braku 4 mM ATP, jak opisano wcześniej, 13,14 za pomocą szybkiego testu filtracji. Do badań hamowania pęcherzyki błony inkubowano wstępnie w 37 ° C przez 30 minut w obecności próbek surowicy od pacjentów (rozcieńczenie, 1:75) lub 20 uM cyklosporyny.
W studiach Vivo
Cztery grupy po trzy samce szczurów (szczury Sprague-Dawley, w 4 tygodniu życia, o masie ciała od 60 do 65 g) wstrzyknięto do żyły ogonowej przez dwa kolejne dni 0,2 ml soli fizjologicznej buforowanej fosforanem, sól fizjologiczna buforowana fosforanem zawierająca 40 .g króliczego przeciwciała poliklonalnego przeciwko ludzkiemu BSEP (H-180, Santa Cruz Biotechnology), 10 mg ludzkiej IgG (Grifols) lub sterylizowanej przez filtr surowicy od Pacjenta 2 przy miano przeciwciał 1: 5210. Dwadzieścia cztery godziny po ostatnim zastrzyku znieczuliliśmy zwierzęta izofluranem, pobraliśmy próbki ich żółci przez kaniulę umieszczoną we wspólnym przewodzie żółciowym przez 15 minut, a następnie wykonano wykrwawienie przez wznoszący się cava. Przebadaliśmy całkowite kwasy żółciowe za pomocą metody dehydrogenazy 3.-hydroksysteroidowej15 i przetestowaliśmy różnice między czterema grupami szczurów, stosując test t-Studenta. Skrawki tkanki wątroby (grubość 4 .m) inkubowano przez godzinę z przeciwciałami drugorzędowymi (skoniugowane z AlexaFluor488 przeciwciało IgG w rozcieńczeniu 1: 100 lub skoniugowane z FITC przeciwciała przeciw ludzkiemu IgA, IgG i IgM w rozcieńczeniu 1:20) . Te same sekcje inkubowano następnie z mysim przeciwciałem anty-MRP2 (rozcieńczenie 1: 100) i skoniugowanymi z przeciwciałem anty-AlexaFluor594 przeciwciałami drugorzędowymi (Molecular Probes)
[więcej w: padolten cena, asparaginian cardio duo, laktuloza ulotka ]

 1. Pepper Legs
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: uzależnienia[…]

 2. Sandbox
  19 stycznia 2019

  Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

 3. Jakub
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fdm kurs[…]

 4. Dominika
  23 stycznia 2019

  Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

Powiązane tematy z artykułem: asparaginian cardio duo laktuloza ulotka padolten cena