Progowa przerwa w pompowaniu insuliny w celu zmniejszenia hipoglikemii

Wrz. 9, 2019 by

Bergenstal i in. (Wydanie z 18 lipca) donosi o zmniejszeniu nocnej hipoglikemii za pomocą obniżonej glikemii (lub progu) funkcji pompy insulinowej w połączeniu z ciągłym monitorem glukozy. Pacjenci nie tylko

Chromothripsis w miesniakach macicy

Wrz. 9, 2019 by

W swoim artykule na temat zmian genetycznych w mięśniakach macicy Mehine et al. (Wydanie 4 lipca) potwierdzają wcześniejsze dane zgłoszone przez naszą grupę.2 Spośród 80 mięśniaków w naszym badaniu 47

Leczenie ostrej bialaczki promielocytowej

Wrz. 9, 2019 by

Lo-Coco i in. (Wydanie z 11 lipca) donoszą, że kombinacja kwasu all-trans-retinowego (ATRA) i trójtlenku arsenu jako terapii indukcyjnej i konsolidacyjnej nie była gorsza i była prawdopodobnie lepsza niż ATRA

Rak trzustki moze byc ograniczony i rozlany

Wrz. 9, 2019 by

Rak trzustki może być ograniczony i rozlany. W materiale sekcyjnym warszawskim K. Chodkowskiego przypadków raka głowy było 39, co stanowi prawie 55% przypadków raka trzustki, raka ogona trzustki – 8,

Implanty slimakowe

Wrz. 8, 2019 by

W swoim artykule z Perspektywy (wydanie z 26 września), O Donoghue stwierdza, że euforia wpływa na jakość życia poprzez nieustanne niszczenie maszyn komunikacji ludzkiej. Podkreśla implanty ślimakowe jako panaceum dla

Przemówienie u zaintubowanego doustnie pacjenta

Wrz. 8, 2019 by

Zaintubowany pacjent z odzyskaną zdolnością do mówienia za pomocą elektrow wiadomości po zabiegu Bilobectomy. (00:09) Rycina 1. Rycina 1. Pacjent z intubacją doustną z elektrolitownikiem.

Randomizowane badania kliniczne – usuwanie przeszkód

Wrz. 8, 2019 by

Reith i in. (Wydanie 12 września) sugerują, że próby kliniczne porównujące powszechnie akceptowane terapie nie powinny być trzymane w zbyt szczegółowych, świadomych zgodzie standardach badań obejmujących nowe terapie. Ich uzasadnienie

Doustny flukonazol podczas ciazy i ryzyka wad wrodzonych

Wrz. 8, 2019 by

Wyniki badania przeprowadzonego przez M?lgaard-Nielsen i współpracowników (wydanie 29 sierpnia) są w dużej mierze uspokajające w odniesieniu do hipotezy, że przypadkowe narażenie na pojedynczą dawkę 150 mg doustnego flukonazolu podczas

Poziomy glukozy i ryzyko otepienia

Wrz. 8, 2019 by

Żuraw i współpracownicy (wydanie 8 sierpnia) raport na temat związku między poziomem glukozy a ryzykiem otępienia u uczestników, których średnia wieku na początku badania wynosiła 76 lat. Ich analiza jest

Chodzacy umarly mezczyzna

Wrz. 7, 2019 by

American College of Physicians (ACP) zgadza się z Stillmanem i Tailorem (wydanie z 14 listopada), że potrzebujemy opieki zdrowotnej dla milionów Amerykanów narażonych na większe cierpienie z powodu braku ubezpieczenia