Posted by on 9 września 2019

Bergenstal i in. (Wydanie z 18 lipca) donosi o zmniejszeniu nocnej hipoglikemii za pomocą obniżonej glikemii (lub progu) funkcji pompy insulinowej w połączeniu z ciągłym monitorem glukozy. Pacjenci nie tylko tracili czas na hipoglikemię, ale także częstość występowania zdarzeń nocnych była o 31,8% niższa w grupie interwencyjnej. To odkrycie jest godne uwagi, biorąc pod uwagę, że funkcja zawieszania progu zaczyna działać tylko wtedy, gdy napotkana jest hipoglikemia, a nie jeśli jest bliska. Czy to możliwe, że zawieszenie podawania insuliny podczas hipoglikemii uniemożliwiło późniejsze zdarzenia podczas tej samej nocy? W takim przypadku liczba nocy z jednym lub więcej nocnych zdarzeń hipoglikemicznych powinna być mniej więcej podobna w obu grupach. Czy autorzy mogą dostarczyć nam dodatkowe informacje?
J. Hans DeVries, MD
Akademickie Centrum Medyczne, Amsterdam, Holandia
jh uva.nl
Dr DeVries zgłasza otrzymywanie ws parcia badawczego za pośrednictwem swojej instytucji z Dexcom i Roche Diagnostics i zasiada w radach doradczych dla Johnson & Johnson and Roche Diagnostics. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
Odniesienie1. Bergenstal RM, Klonoff DC, Garg SK, i in. Przerwanie pompy insulinowej oparte na wartości progowej w celu zmniejszenia hipoglikemii. N Engl J Med 2013; 369: 224-232
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
Odpowiedź
Autorzy i odpowiedź koleżanki: Dodatkowa analiza ASPIRE (Automatyzacja do symulacji odpowiedzi trzustkowej insuliny) Przeprowadzono badanie w domu, aby przetestować hipotezę, że wartość cechy polegającej na zawieszeniu progu polega raczej na zapobieganiu drugim i następującym epizodom hipoglikemii podczas danej nocy, a nie całkowicie zapobiegać nocnym wydarzeniom hipoglikemicznym. W grupie pacjentów z zatrzymaniem progowym, 20,3% (1836 z 9052) nocy, podczas któr ych obserwowano pacjentów, miało jedno lub więcej zdarzeń hipoglikemicznych (zdefiniowanych jako odczyty glukozy ?65 mg na decylitr przez> 20 minut), a 1,9% z dwoma lub więcej wydarzeń. Natomiast w grupie kontrolnej 26,9% (2489 z 9247) nocy obserwacyjnych zawierało jedno lub więcej zdarzeń, a 4,8% miało dwa lub więcej. W związku z tym grupa osób z zawieszonym progiem miała 24,6% zmniejszenie liczby nocy z jakimkolwiek epizodem hipoglikemii i 60,1% spadek w nocy z wieloma zdarzeniami w porównaniu z grupą kontrolną. Wydaje się, że cecha polegająca na zawieszaniu progów prowadzi do znacznego zmniejszenia nie tylko częstości występowania drugiego i kolejnych zdarzeń hipoglikemicznych, jak sugeruje DeVries, ale również w tempie początkowych zdarzeń hipoglikemicznych.
Richard M. Bergenstal, MD
Międzynarodowe Centrum Diabetologiczne w Park Nicollet, Minneapolis, MN
richard. com
John B. Welsh, MD, Ph.D.
John J. Shin, Ph.D.
Medtronic, Northridge, CA.
Dr Shin informuje, że jest pracownikiem firmy Medtronic. Od czasu publikacji ich artykułu nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów.
(23) [więcej w: mefedron zjazd, gynodian depot, edward wylęgała ]

 1. Swerve
  11 stycznia 2019

  Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

 2. Freak
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: dentofobia[…]

 3. Jacek
  15 stycznia 2019

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

 4. Jowita
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: aparaty ortodontyczne Clear Aligner[…]

 5. Daniel
  19 stycznia 2019

  Badajcie sobie poziom potasu w organizmie

 6. Ida
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zgorzel zęba[…]

 7. Kajetan
  23 stycznia 2019

  Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

Powiązane tematy z artykułem: edward wylęgała gynodian depot mefedron zjazd

Posted by on 9 września 2019

Bergenstal i in. (Wydanie z 18 lipca) donosi o zmniejszeniu nocnej hipoglikemii za pomocą obniżonej glikemii (lub progu) funkcji pompy insulinowej w połączeniu z ciągłym monitorem glukozy. Pacjenci nie tylko tracili czas na hipoglikemię, ale także częstość występowania zdarzeń nocnych była o 31,8% niższa w grupie interwencyjnej. To odkrycie jest godne uwagi, biorąc pod uwagę, że funkcja zawieszania progu zaczyna działać tylko wtedy, gdy napotkana jest hipoglikemia, a nie jeśli jest bliska. Czy to możliwe, że zawieszenie podawania insuliny podczas hipoglikemii uniemożliwiło późniejsze zdarzenia podczas tej samej nocy? W takim przypadku liczba nocy z jednym lub więcej nocnych zdarzeń hipoglikemicznych powinna być mniej więcej podobna w obu grupach. Czy autorzy mogą dostarczyć nam dodatkowe informacje?
J. Hans DeVries, MD
Akademickie Centrum Medyczne, Amsterdam, Holandia
jh uva.nl
Dr DeVries zgłasza otrzymywanie ws parcia badawczego za pośrednictwem swojej instytucji z Dexcom i Roche Diagnostics i zasiada w radach doradczych dla Johnson & Johnson and Roche Diagnostics. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
Odniesienie1. Bergenstal RM, Klonoff DC, Garg SK, i in. Przerwanie pompy insulinowej oparte na wartości progowej w celu zmniejszenia hipoglikemii. N Engl J Med 2013; 369: 224-232
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
Odpowiedź
Autorzy i odpowiedź koleżanki: Dodatkowa analiza ASPIRE (Automatyzacja do symulacji odpowiedzi trzustkowej insuliny) Przeprowadzono badanie w domu, aby przetestować hipotezę, że wartość cechy polegającej na zawieszeniu progu polega raczej na zapobieganiu drugim i następującym epizodom hipoglikemii podczas danej nocy, a nie całkowicie zapobiegać nocnym wydarzeniom hipoglikemicznym. W grupie pacjentów z zatrzymaniem progowym, 20,3% (1836 z 9052) nocy, podczas któr ych obserwowano pacjentów, miało jedno lub więcej zdarzeń hipoglikemicznych (zdefiniowanych jako odczyty glukozy ?65 mg na decylitr przez> 20 minut), a 1,9% z dwoma lub więcej wydarzeń. Natomiast w grupie kontrolnej 26,9% (2489 z 9247) nocy obserwacyjnych zawierało jedno lub więcej zdarzeń, a 4,8% miało dwa lub więcej. W związku z tym grupa osób z zawieszonym progiem miała 24,6% zmniejszenie liczby nocy z jakimkolwiek epizodem hipoglikemii i 60,1% spadek w nocy z wieloma zdarzeniami w porównaniu z grupą kontrolną. Wydaje się, że cecha polegająca na zawieszaniu progów prowadzi do znacznego zmniejszenia nie tylko częstości występowania drugiego i kolejnych zdarzeń hipoglikemicznych, jak sugeruje DeVries, ale również w tempie początkowych zdarzeń hipoglikemicznych.
Richard M. Bergenstal, MD
Międzynarodowe Centrum Diabetologiczne w Park Nicollet, Minneapolis, MN
richard. com
John B. Welsh, MD, Ph.D.
John J. Shin, Ph.D.
Medtronic, Northridge, CA.
Dr Shin informuje, że jest pracownikiem firmy Medtronic. Od czasu publikacji ich artykułu nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów.
(23) [więcej w: mefedron zjazd, gynodian depot, edward wylęgała ]

 1. Swerve
  11 stycznia 2019

  Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

 2. Freak
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: dentofobia[…]

 3. Jacek
  15 stycznia 2019

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

 4. Jowita
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: aparaty ortodontyczne Clear Aligner[…]

 5. Daniel
  19 stycznia 2019

  Badajcie sobie poziom potasu w organizmie

 6. Ida
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zgorzel zęba[…]

 7. Kajetan
  23 stycznia 2019

  Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

Powiązane tematy z artykułem: edward wylęgała gynodian depot mefedron zjazd